--- ɳҵ˹觹 (عǹԹ 10 ѹ) § 5,000/͹ ʹ´ ---
˹áҪԡй-ͺдҹʹ
Թҷس Crich ԴС㹢й (Crich's Current Auctions)
ǢԹ Ҥ Դ
 [END]ʵ BAHAMAS 1965 QEII 10ǧ 7P1225  (LD) Res-met159-24 .. 60(20:52)  
 [END]ʵ NORTHERN RHODESIA 1938-52 KGVI 9ǧ 6P1225  (LD) Res-met499-24 .. 60(20:55)  
 [END]ʵ CAMEROONS 1960 QEII Ѻ 5P1225  (LD) Res-met29-24 .. 60(20:58)  
 [END]ʵ SOUTH GEORGIA 1963 QEII 9ǧ 1P1225  (LD) Res-met299-24 .. 60(21:01)  
 [END]ʵ BARBUDA 1978 QEII SILVER JUBILE շ 1P1223  (LD) Res-met89-24 .. 60(21:06)  
 [END]ʵ BOTSWANA 1977 QEII SILVER JUBILEEú PB1222  (LD) Res-met29-24 .. 60(21:12)  
 [END]ʵ BASUTOLAND 1947 KGVI ROYAL VISIT PB1222  (LD) Res-met29-24 .. 60(21:15)  
 [END]ʵ FALKLAND IS 1960 QEII BIRDS 10ǧ PB1222  (LD) Res-met299-24 .. 60(21:18)  
 [END]ʵ GIBRALTAR 1977 QEII SILVER JUBILEúP1222  (LD) Res-met49-24 .. 60(21:33)  
 [END] ʵ ZIMBABWE 1981 DISABLE PERSONúP1222  (LD) Res-met29-24 .. 60(21:36)  
 [END]ʵ WESTERN SAMOA 1943 QEII úش P1222  (LD) Res-met59-24 .. 60(21:39)  
 [END]ʵ SOUTHERN RHODESIA 1945 VICTORYúش P1222  (LD) Res-met69-24 .. 60(21:41)  
 [END]ʵ TONGA 1950 QUEEN SALOTE úش 11P1222  (LD) Res-met59-24 .. 60(21:43)  
 [END]ʵ GB MOROCCO 1948 OLYMPIC úش 4P1222  (LD) Res-met89-24 .. 60(21:45)  
 [END]ʵ MALTA 1967 CHRISTMAS úش 1P1222  (LD) Res-met29-24 .. 60(21:47)  
 [END]ʵ MALTA 1967 MARTYRDOM úش 5P1222  (LD) Res-met29-24 .. 60(21:50)  
 [END]ʵ MALTA 1970 25 UN úش 10P1222  (LD) Res-met29-24 .. 60(21:51)  
 [END]ʵ MALTA 1971 HISTORIAN&WRITER úش 2P1222  (LD) Res-met29-24 .. 60(21:52)  
 [END]ʵ GILBE 1972 QEII ROYAL WEDDING úش 3P1222  (LD) Res-met49-24 .. 60(21:55)  
 [END]ʵ NEWFOUNDLAND 1938 P.ELIZABETH SC#247 8P1222  (LD) Res-met59-24 .. 60(22:00)  
 [END]ʵ NEWFOUNDLAND 1938 KGVI 2C SC#245 6P1222  (LD) Res-met39-24 .. 60(22:01)  
 [END]ʵ NEWFOUNDLAND 1938 QEII 3C SC#246 7P1222  (LD) Res-met39-24 .. 60(22:03)  
 [END]ʵ NEWFOUNDLAND 1938 Q.MARY 7C SC#248 9P1222  (LD) Res-met39-24 .. 60(22:04)  
 [END]ҡʵ RUSSIA 75K 3PB1041  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:03)  
 [END]ʵ TASMANIA 1880 SPECIMEN DUCK BILL 6P 8PB1041  (LD) Res-met399-25 .. 60(06:03)  
 [END]ҡʵ ECUADOR 1886 CONDOR 10C 1PB1041  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:04)  
 [END]ҡʵ JAPAN 10S ѺҾ 10PB1041  (LD) Res-met59-25 .. 60(06:04)  
 [END]ʵ AUSTRIA 1876 EMPEROR FRANZ 2K SC#34 42P937  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:05)  
 [END]ʵ NEWFOUNDLAND 1894 QV 6C SC#36 37P604  (LD) Res-met499-25 .. 60(06:05)  
 [END]ʵ HUNGARY 1976 ANIMAL úش 9PB835  (LD) Res-met59-25 .. 60(06:06)  
 [END]ʵ SWEDEN 1931 K.GUSTAV 20O FLYINGE 20P1076  (LD) Res-met9-25 .. 60(06:06)  
 [END]ʵ SWEDEN 1911 K.OSCAR 25 ORE ѺFALUN 8P1076  (LD) Res-met9-25 .. 60(06:07)  
 [END]ʵ AUSTRIA 1875 EMPEROR FRANZ 10K SC#37 43P937  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:07)  
 [END]ҡʵ INDIA HOLKAR 1A 16P1098  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:07)  
 [END]ʵ ROMAIA KING 8L CR 6PB1041  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:09)  
 [END]ʵ GABON 1967 STAMP DAY SHIP 19P1076  (LD) Res-met129-25 .. 60(06:10)  
 [END]ҡʵ AUSTRIA 1920 20KR 5PB1041  (LD) Res-met9-25 .. 60(06:10)  
 [END]ʵ USA 1870 JEFFERSON 10C SC#150 17P1076  (LD) Res-met399-25 .. 60(06:10)  
 [END]ʵ GERMANY 1889 EAGLE 50PF SC#51 24P1095  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:11)  
 [END]ʵ VATICAN 1966 úش 7P1095  (LD) Res-met89-25 .. 60(06:11)  
 [END]ʵ GREECE 1880 HERMES 5L SC#53 43P1046  (LD) Res-met89-25 .. 60(06:12)  
 [END]ʵ GREECE 1955 SAMOS COIN 2D SC#582 12PB1046  (LD) Res-met9-25 .. 60(06:12)  
 [END]ʵ POLAND DINOSAUR 4 ǧ 1PB1046  (LD) Res-met19-25 .. 60(06:12)  
 [END]ʵ BELGIUM 1854 K.LEOPOLDI 10C SC#6 12P1046  (LD) Res-met159-25 .. 60(06:13)  
 [END]ʵ ARGENTINA 1880 RIVADAVIA 8C SC#39 35P1046  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:13)  
 [END]ʵ ARGENTINA 1877 VICENTE 2C SC#38 32P1046  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:14)  
 [END]ʵ ARGENTINA 1878 BELGRANO 16C SC#35 33P1046  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:14)  
 [END]ʵ ARGENTINA 1887 SAN MARTIN24C SC#56 34P1046  (LD) Res-met39-25 .. 60(06:15)  
 [END]ʵ GREECE 1955 SAMOS COIN 5D SC#584 9PB1046  (LD) Res-met5-25 .. 60(06:15)  
 [END]ʵ ARGENTINA 1873 MARIANO 4C SC#23 36P1046  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:16)  
 [END]ʵ BRUNEI 1952 KAMPONG RIVER 1$ SC#94 2PB1046  (LD) Res-met39-25 .. 60(06:16)  
 [END]ʵ FRANCE 1944 SEMI POST SC#B174 5PB1046  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:17)  
 [END]ʵ AUSTRALIA 1979 TRAIN 20C SC#707 BLK21P1050  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:17)  
 [END]ʵ BRAZIL1894 SUGARLOAF MT. 50R SC#115 23P1050  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:17)  
 [END]ʵ LUXEMBOURG 1926 1FR BLUE SC#127 11PB1046  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:18)  
 [END]ʵ ST.KIT NAVIS 1938 KGVI 2P SC#82 9PB1046  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:18)  
 [END]ʵ PHILIPPINES 1959 BOY SCOUTúش 6P170  (LD) Res-met29-25 .. 60(11:39)  
 [END]ʵ PHILIPPINES 1959 BOY SCOUT TETEúش 7P170  (LD) Res-met29-25 .. 60(11:41)  
 [END]ʵ SPAIN PUERTO RICO 1898 ERROR 32P933  (LD) Res-met89-25 .. 60(14:32)  
 ʵ BAHAMAS&TRISTAN 1965-66 QEII 11ǧ 35P1165  (LD) Res-met49-26 .. 60(13:19)  
 ʵ FRANCE 1933 SOWER 3C ERROR 4PB162  (LD) Res-met69-26 .. 60(16:40)  
 ʵ HONG KONG 1882 QV 5C SC#40 24P614  (LD) Res-met89-26 .. 60(16:48)  
 ʵ ALBANIA BALLOON 㹤 12P999  (LD) Res-met29-26 .. 60(16:49)  
 ʵ MALAGASY 1991 SHIP 3ǧ 2P702  (LD) Res-met29-26 .. 60(16:49)  
 ʵ GERMANY 1948 RUSSIA ZON STAMP DAY 1P999  (LD) Res-met29-26 .. 60(16:51)  
 ʵ SPAIN MOROCCO 1936 SOLDIER 4ǧ 31P1030  (LD) Res-met29-26 .. 60(17:09)  
 ʵ VICTORIA 1901 QV 1SH SC#203 P612  (LD) Res-met199-26 .. 60(20:57)  
 ʵ SOUTH AUSTRALIA 1902 QV 4P SC#22 P612  (LD) Res-met89-25 .. 60(20:58)  
 ʵ VICTORIA 1901 QV 6P SC#201 BLK6 P612  (LD) Res-met499-26 .. 60(20:58)  
 ʵ VICTORIA 1905 QV 1P OS BLK12 27P612  (LD) Res-met1299-26 .. 60(20:59)  
 ʵ VICTORIA ERROR1905 QV 4P BLK6 P612  (LD) Res-met1999-26 .. 60(20:59)  
 ʵ LUXEMBOURG 1940 Ѻ 10ǧ 33PB612  (LD) Res-met199-26 .. 60(20:59)  
 ʵ VICTORIA 1905 QV 3P SC#222 BLK2 12PB612  (LD) Res-met159-26 .. 60(21:00)  
 ʵ UK KGVI Ѻѷԧ 36P937  (LD) Res-met59-26 .. 60(21:00)  
 ʵ CAPE OF GOOD HOPE 1893 QV SC#58 7P934  (LD) Res-met89-26 .. 60(21:01)  
 ʵUK 1971 SPECIAL DELIVERY 30P TO ISRAEL PB933  (LD) Res-met29-26 .. 60(21:01)  
 ʵ CAPE OF GOOD HOPE 1896 QV 1SH SC#52 60P934  (LD) Res-met89-26 .. 60(21:02)  
 ʵUK 1971 SPECIAL DELIVERY 30P AFRICA PB933  (LD) Res-met29-26 .. 60(21:02)  
 ʵUK 1971 SPECIAL DELIVERY 30P TO USA&UN PB933  (LD) Res-met29-26 .. 60(21:03)  
 ʵ HONG KONG 1903 K.EDVII 10C BLK2 27PB614  (LD) Res-met89-26 .. 60(21:03)  
 ʵ SOUTH AFRICA 1914 COIL KGV HANDSTAM 12P1030  (LD) Res-met69-26 .. 60(21:04)  
 ʵ HONG KONG 1884 QV 2C ǧ 8PB614  (LD) Res-met89-26 .. 60(21:04)  
 ʵ COLOMBIA 1953 CUERO 5P1030  (LD) Res-met29-26 .. 60(21:04)  
 ʵ VICTORIA 1863 QV 6P SC#71 14P612  (LD) Res-met159-26 .. 60(21:05)  
 ʵ VICTORIA 1901 QV 1P SC#194 BLK2 2P612  (LD) Res-met89-26 .. 60(21:16)  
 ʵ VICTORIA 1884 QV 2P SC#148 12P612  (LD) Res-met39-26 .. 60(21:16)  
 ʵ VICTORIA 1863 QV 6P SC#77 11P612  (LD) Res-met129-26 .. 60(21:16)  
 ʵ VICTORIA 1903 QV 1SH SC#209 BLK2 18P612  (LD) Res-met199-26 .. 60(21:27)  
 ʵ VICTORIA 1901 QV 2P SC#196 BLK2 P612  (LD) Res-met129-26 .. 60(21:39)  
 ʵ VICTORIA 1901 QV 1P SC#194 P612  (LD) Res-met89-26 .. 60(21:40)  
 ʵ VICTORIA 1901 QV 3P SC#198 BLK2 19P612  (LD) Res-met159-26 .. 60(21:40)  
  ʵ VICTORIA 1890 QV 1P SC#170 Ѻ52 P612  (LD) Res-met69-26 .. 60(22:04)  
 ʵ VICTORIA 1890 QV 1P SC#170 Ѻ241 P612  (LD) Res-met69-26 .. 60(22:05)  
 ʵ VICTORIA 1891 QV 1P SC#171 Ѻ72 P612  (LD) Res-met89-26 .. 60(22:05)  
 ʵ AUSTRALIA 1926 KGV 0.5P SC#66A P612  (LD) Res-met199-26 .. 60(22:06)  
 ʵ GREECE 1875 HERMES 10L SC#46 20P625  (LD) Res-met299-27 .. 60(18:00)  
 ʵ GREECE 1876 HERMES 60L SC#50 11P625  (LD) Res-met399-27 .. 60(18:00)  
  ʵ .5 Ѵ ҨԳ 6P936  (LD) Res-met59-28 .. 60(04:56)  
 ʵ .5 Ѵ駵š ERROR BLK2ͧ 1P936  (LD) Res-met499-28 .. 60(04:57)  
  ʵ .5 Ѵ BLK3Ѻö 46P936  (LD) Res-met199-28 .. 60(04:57)  
 ʵ .5 Ѵ ǧا෾ 27P936  (LD) Res-met39-28 .. 60(05:10)  
 ʵ .5 Ѵ зѺҡا෾ 42P936  (LD) Res-met29-28 .. 60(05:10)  
 ʵ .5 Ѵ ҡ ش 43P936  (LD) Res-met49-28 .. 60(05:11)  
 ʵ .5 Ѵ BLK2 2P936  (LD) Res-met89-28 .. 60(05:11)  
 ʵ .5 Ѵ BLK2ǧ⢷ 3P93  (LD) Res-met199-28 .. 60(05:11)  
 ʵ .5 Ѵ 8P936  (LD) Res-met69-28 .. 60(05:27)  
 ʵ .5 Ѵ ҡ 7P936  (LD) Res-met89-28 .. 60(05:28)  
 ʵ .5 Ѵ ҹ 11P936  (LD) Res-met69-28 .. 60(05:28)  
 ʵ .5 Ѵ ҡ 13P936  (LD) Res-met89-28 .. 60(05:28)  
 ʵ .5 Ѵ غҪҹ 10P936  (LD) Res-met69-28 .. 60(05:29)  
 ʵ .5 Ѵ12.. 12P936  (LD) Res-met159-28 .. 60(05:29)  
 ʵ .5 Ѵ ǧ ѹ 40P936  (LD) Res-met29-28 .. 60(05:31)  
 ʵ .5 Ѵ û 14P936  (LD) Res-met39-28 .. 60(05:31)  
 ʵ .5 Ѵ § 15P936  (LD) Res-met29-28 .. 60(05:32)  
 ʵ .5 Ѵ л਴ 38P936  (LD) Res-met89-28 .. 60(05:33)  
 ʵ .5 Ѵ BANGKOK 1909 37P936  (LD) Res-met69-28 .. 60(05:33)  
 ʵ .5 Ѵ ǧ ѹ 39P936  (LD) Res-met39-28 .. 60(05:33)  
 ʵ .5 شرúش 35P936  (LD) Res-met299-28 .. 60(05:34)  
 ʵ .5 Ѵ ź 30P936  (LD) Res-met59-28 .. 60(05:34)  
 ʵ .5 Ѵ ԧ 31P936  (LD) Res-met69-28 .. 60(05:35)  
 ʵ .5 Ѵ ȳš 32P936  (LD) Res-met69-28 .. 60(05:46)  
 ʵ .5 Ѵ ǧѹ 23P936  (LD) Res-met39-28 .. 60(05:46)  
 ʵ .5 Ѵ ժѧ ҡ 44P936  (LD) Res-met199-28 .. 60(05:46)  
 ʵ .5 Ѵ ҭ 45P936  (LD) Res-met89-28 .. 60(05:47)  
 ʵ .5 Ѵ ȳš 41P936  (LD) Res-met49-28 .. 60(05:47)  
 ʵ .5 Ѵ § 33P936  (LD) Res-met59-28 .. 60(05:48)  
 ʵ .5 Ѵ ǧ 25P936  (LD) Res-met69-28 .. 60(05:58)  
 ʵ .5 Ѵ ا 26P936  (LD) Res-met89-28 .. 60(05:59)  
 ʵ .5 شر BLK2Ѻö 4P936  (LD) Res-met89-28 .. 60(06:01)  
 ʵ .5 Ѵ ǧ 21P936  (LD) Res-met89-28 .. 60(06:01)  
 ʵ .5 شر 6.. BLK2 5P936  (LD) Res-met69-28 .. 60(06:02)  
 ʵ .5 Ѵ 24Ѱǧا෾ 22P936  (LD) Res-met299-28 .. 60(06:02)  
 ɳҡ NEW GUINEA 1939 0.5P SC#C46 1P1192  (LD) Res-met89-28 .. 60(06:04)  
 ʵ SOUTH RUSSIA 1919 DENIKIN 10R SC#71 6P197  (LD) Res-met69-28 .. 60(20:59)  
 ʵ 2455 .6 ¹ 28ʵ. 26P1152  (LD) Res-met399-28 .. 60(21:00)  
 ʵ NAZI GERMANY 1936 CONGRESS BLK4ú 2PB808   (LD) Res-met199-29 .. 60(18:57)  
 ʵ GERMANY 1936 OTTO BLK4 1PB808  (LD) Res-met89-29 .. 60(18:58)  
 ʵ GERMANY NAZI HITLER BLK6 5PB808  (LD) Res-met159-29 .. 60(19:00)  
 ʵ GERMANY NAZI HITLER BLK6 6PB808  (LD) Res-met129-29 .. 60(19:00)  
 ʵ GERMANY NAZI HITLER Դͺ 4PB808  (LD) Res-met129-29 .. 60(19:01)  
 ʵ GERMANY NAZI HITLER BLK6 18PB808  (LD) Res-met159-29 .. 60(19:02)  
 ʵ GERMANY NAZI HITLER BLK4 15PB808  (LD) Res-met89-29 .. 60(19:04)  
 ʵ GERMANY NAZI HITLER BLK4 16PB808  (LD) Res-met89-29 .. 60(19:04)  
 ʵ GERMANY NAZI HITLER BLK4 17PB808  (LD) Res-met79-29 .. 60(19:05)  
 ʵ GERMANY NAZI HITLER BLK2 8PB808  (LD) Res-met69-29 .. 60(19:06)  
 ʵ GERMANY NAZI HITLER BLK2 9PB808  (LD) Res-met69-29 .. 60(19:07)  
 ʵ GERMANY NAZI HITLER BLK2 14PB808  (LD) Res-met69-29 .. 60(19:08)  
 ʵ GERMANY NAZI HITLER Դͺ 10PB808  (LD) Res-met29-29 .. 60(19:10)  
 ʵ GERMANY NAZI HITLER Դͺ 11PB808  (LD) Res-met29-29 .. 60(19:10)  
 ʵ GERMANY NAZI HITLER Դͺ 12PB808  (LD) Res-met29-29 .. 60(19:11)  
 ʵ GERMANY NAZI HITLER Դͺ 13PB808  (LD) Res-met29-29 .. 60(19:11)  
 ʵ USA 1972 NATIONAL PARK 2C BLK4 3P807  (LD) Res-met69-29 .. 60(19:15)  
 ʵ USA 1981 CACTUS BLK2 2P807  (LD) Res-met39-29 .. 60(19:17)  
 ʵ USA 1940 3C SC#897 BLK2 1P807  (LD) Res-met39-29 .. 60(19:27)  
 ʵ USA 1947 SHIP 3C SC#951 BLK4 12P807  (LD) Res-met89-29 .. 60(19:49)  
 ʵ USA 1956 MOUNT VERNON BLK4 6P807  (LD) Res-met89-29 .. 60(19:51)  
 ʵ USA 1952 TRAIN BALTIMORE 3C 10P807  (LD) Res-met29-29 .. 60(19:53)  
 ʵ USA 1968 THOMAS JEFFERSON COIL BLK2 14P807  (LC) Res-met69-29 .. 60(19:57)  
 ʵ USA 1981 CACTUS BLK2 1PB807  (LD) Res-met39-29 .. 60(20:00)  
 ʵ USA 1948 PALOMAR OBSERVATION 4P807  (LD) Res-met29-29 .. 60(20:11)  
 ʵ FRANCE 1982 LIBERTY 15ǧ 1PB879 Ҥ $18  (LD) Res-met299-29 .. 60(20:45)  
 ʵ FRANCE 1979 SABINE 1.1FR COIL P879 Ҥ $3  (LD) Res-met39-29 .. 60(20:49)  
 ʵ FRANCE 1980 SABINE 1.2FR COIL 13P879  (LD) Res-met29-29 .. 60(20:51)  
 ʵ FRANCE 1979 SABINE 1.3FR COIL P879 Ҥ $3  (LD) Res-met39-29 .. 60(20:52)  
 ʵ FRANCE 1980 SABINE 1.4FR COIL 15P879  (LD) Res-met29-29 .. 60(20:53)  
 ʵ FRANCE 1977 SABINE 1C Դͺ 2PB880  (LD) Res-met29-29 .. 60(20:55)  
 ʵ FRANCE 1977 SABINE 2C Դͺ 5PB880  (LD) Res-met29-29 .. 60(20:56)  
 ʵ GUERNSEY 1961 EUROPA úش 15P871  (LD) Res-met89-29 .. 60(21:03)  
 ʵ GERMANY POLAND 1943 HITLER NAZIúش4P640  (LD) Res-met159-29 .. 60(21:09)  
 ʵ GERMANY POLAND 1942 HITLER NAZIúش5P640  (LD) Res-met159-29 .. 60(21:10)  
 ʵ GERMANY POLAND 1944 HITLER NAZIúش1P640  (LD) Res-met199-29 .. 60(21:10)  
 ʵ GERMANY POLAND 1943 NICOLAUS 2P640  (LD) Res-met89-29 .. 60(21:10)  
 ʵ FRANCE 1977-79 SABINE 18ǧ 1PB869  (LD) Res-met89-29 .. 60(21:13)  
 ʵ GERMANY POLAND 1944 HITLER NAZIúشPB640  (LD) Res-met159-29 .. 60(21:17)  
 ʵ GERMANY BOHEMI 1939 HITLER NAZI 7P640  (LD) Res-met59-29 .. 60(21:18)  
 ʵ GERMANY BOHEMI 1942 HITLER NAZIúش3P640  (LD) Res-met159-29 .. 60(21:18)  
 ʵ GERMANY POLAND 1943 HITLER NAZIúش6P640  (LD) Res-met89-29 .. 60(21:19)  
 ʵ BRITISH MOROCCO 1907 K.ED 4P SC#204 54P603  (LD) Res-met89-30 .. 60(19:36)  
 ʵ BRITISH MOROCCO 1907 K.ED 15C SC#36 60P603  (LD) Res-met89-30 .. 60(19:36)  
 ʵ NEW SOUTH WALES 1897 QV 2.5P SC#100 41P603  (LD) Res-met59-30 .. 60(19:37)  
 ʵ VICTORIA 1880 QV 2P SC#142 48P603  (LD) Res-met59-30 .. 60(19:37)  
 ʵ VICTORIA 1890 QV 2.5P SC#172 47P603  (LD) Res-met89-30 .. 60(19:38)  
 ʵ GB 1902 K.EDVII 1.5P SC#129 51P603  (LD) Res-met199-30 .. 60(19:38)  
 ʵ BRITISH MOROCCO 1898 QV 5C SC#1 56P603  (LD) Res-met69-30 .. 60(19:38)  
 ʵ BRITISH MOROCCO 1907 K.ED 4P SC#205 55P603  (LD) Res-met199-30 .. 60(19:39)  
 ʵ BRITISH MOROCCO 1907 K.ED 40C SC#39 59P603  (LD) Res-met69-30 .. 60(19:39)  
 ʵ BRITISH MOROCCO 1935 SEA HORSE 53P603  (LD) Res-met499-30 .. 60(19:40)  
 ʵ ST.VINCENT 1891 QV 1SH SC#53 WMK2 23P603  (LD) Res-met299-30 .. 60(19:40)  
 ʵ CANADA 1888 QV 3C SC#41 CDS DOVER 26P603  (LD) Res-met59-30 .. 60(19:41)  
 ʵ GAMBIA 1898 QV 1P SC#20 WMK.2 19P603  (LD) Res-met79-30 .. 60(19:41)  
 ʵ BAHAMAS 1884 QV 5SH SC#31 WMK2 33P603  (LD) Res-met899-30 .. 60(19:41)  
 ʵ CEYLON 1886 QV 15C SC#138 38P603  (LD) Res-met39-30 .. 60(19:42)  
 ʵ GERMANY BOHEMI 1943 HITLER NAZIúش2PB640  (LD) Res-met199-30 .. 60(19:43)  
 ʵ GERMANY BOHEMIA 1942 HITLER NAZIúش1P639  (LD) Res-met499-30 .. 60(19:43)  
 ʵ FRANCE MOROCCO 1939 CEDARS 1PB638  (LD) Res-met29-30 .. 60(19:44)  
 ʵ FRANCE MOROCCO 1939 SEFROU 2PB638  (LD) Res-met29-30 .. 60(19:45)  
 ʵ SPAIN 1930 AIRMAIL GOYA 6PB638  (LD) Res-met29-30 .. 60(19:45)  
 ʵ FRANCE REUNION 1933 CASCADE 3ǧ 1P638  (LD) Res-met29-30 .. 60(19:46)  
 ʵ FRANCE SUDAN CAMEL RIDER 6ǧ 1P638  (LD) Res-met59-30 .. 60(19:46)  
 ʵ FRANCE INDOCHINA 1942 PETAIN 6P638  (LD) Res-met29-30 .. 60(19:46)  
 ʵ FRANCE INDOCHINA 1944 PIERRE 5P638  (LD) Res-met29-30 .. 60(19:47)  
 ʵ FRANCE INDOCHINA 1944 DOUMER 10P638  (LD) Res-met29-30 .. 60(19:47)  
 ʵ FRANCE INDOCHINA 1944 PAVIE 12P638  (LD) Res-met29-30 .. 60(19:48)  
 ʵ FRANCE INDOCHINA 1944 DOUMER 9P638  (LD) Res-met29-30 .. 60(19:48)  
 ʵ FRANCE INDOCHINA 1944 DOUMER 8P638  (LD) Res-met29-30 .. 60(19:48)  
 ʵ FRANCE INDOCHINA 1943 PIERRE 7P638  (LD) Res-met29-30 .. 60(19:49)  
 ʵ RUSSIA GEORGIA 1922 SEMI POST SC#B4 37P620  (LD) Res-met29-30 .. 60(21:51)  
 ʵǧáͧš GB 1840 BLACK PENNY P1243  (LD) Res-met7999-30 .. 60(22:09)  
 ͧǺԹá FFC 1977 PARAGUAY C1   (LD) Res-met899-30 .. 60(22:14)  
 ͧǺԹá FFC 1980 NORTH KOREA C2  (LD) Res-met499-30 .. 60(22:17)  
 ʵ INDIA HYDERABAD зѺҷͧ 44PB1239  (LD) Res-met89-27 .. 60(14:12) #1 
 ʵҳ GERMAN STATE PRUSSEN 28PB1239  (LD) Res-met29-27 .. 60(14:12) #1 
 ʵ BOSNIA 1918 SEMI POSTѺ 25P119  (LD) Res-met9-26 .. 60(14:13) #1 
 ʵ Ѫŷ6 RED CROSS 3ʵ. 10PB334  (LD) Res-met59-27 .. 60(19:41) #1 
 ʵ .9 شá 50ʵ.ǧ 10P1139  (LD) Res-met29-27 .. 60(19:41) #1 
 ʵ 2509 ѹ ѺһҨչ 2PB1139  (LD) Res-met29-27 .. 60(19:41) #1 
 ʵ Ѫŷ5 1883 SOLOT 7PB334  (LD) Res-met29-27 .. 60(19:42) #1 
 ʵ GB 1993 SHERLOCK HOLMESúش 1P1141  (LD) Res-met39-27 .. 60(19:42) #1 
 ʵ SALVADOR 1897 POSTAGE DUE úش 1PB339  (LD) Res-met159-27 .. 60(19:43) #1 
  ҡʵ FRANCE CERES 10Cૹ 12P1171  (LD) Res-met9-27 .. 60(19:54) #1 
 ʵ GERMANY 1953 DDR KARL MARX 3ǧ 2PB1126  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:54) #1 
 ʵNETHERLANDS INDIE1948 QUEEN15C SC#281 1P1139  (LD) Res-met9-27 .. 60(19:54) #1 
  ҡʵ FRANCE CERES 60Cૹ 11P1171  (LD) Res-met39-27 .. 60(19:56) #1 
  ҡʵ FRANCE CERES 1F Ѻ14P1171  (LD) Res-met29-27 .. 60(19:56) #1 
 ʵҧ ST.KITTS 1985 SPECIMENúش6P1170  (LD) Res-met599-27 .. 60(19:57) #1 
 ʵ 1972 QEII ROYAL SILVER WEDDING P1169  (LD) Res-met2999-27 .. 60(19:58) #1 
  ʵ MONTENEGRO 1896 úش 6PB1164  (LD) Res-met159-27 .. 60(19:58) #1 
 ʵ 1902 KEDVII 5SH SC#140 2PB1166  (LD) Res-met2499-27 .. 60(19:58) #1 
 ʵ .5 64Ѱ1Ѱ 5P1166  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:59) #1 
 ʵ QUEENSLAND 1882 QV 2SH SC#74 44P1226  (LD) Res-met299-27 .. 60(19:59) #1 
 ʵҧ ST.KITTS 1982 SPECIMENúش1PB1170  (LD) Res-met499-27 .. 60(20:00) #1 
 ʵҧ ST.KITTS 1982 SPECIMENúش2PB1170  (LD) Res-met499-27 .. 60(20:00) #1 
 ʵҧ ST.KITTS 1985 SPECIMENúش1P1170  (LD) Res-met599-27 .. 60(20:01) #1 
 ʵ NEW ZEALAND 1907 BOER WAR1.5P SC#109 6P1165  (LD) Res-met199-27 .. 60(20:01) #1 
 ʵ AUSTRALIA 1979 TRAIN GUTTER PAIR 3PB1164  (LD) Res-met199-27 .. 60(20:02) #1 
 ʵҧ ST.KITTS 1982 SPECIMENúش3P1170  (LD) Res-met299-27 .. 60(20:02) #1 
 ʵҧ ST.KITTS 1985 SPECIMENúش2P1170  (LD) Res-met599-27 .. 60(20:02) #1 
 ʵҧ ST.KITTS 1983 SPECIMENúش4P1170  (LD) Res-met599-27 .. 60(20:03) #1 
 ʵ BULGARIA 1913 BALKAN WAR 7ǧ 4PB367  (LD) Res-met49-27 .. 60(20:05) #1 
  ҡʵ FRANCE CERES 30C 13P1171  (LD) Res-met19-27 .. 60(20:05) #1 
 ҡʵ FRANCE 1928 CERES 25C ǧ 2P1171  (LD) Res-met39-27 .. 60(20:05) #1 
 ҡʵ FRANCE 1947 CERES 2F Ѻ 8P1171  (LD) Res-met69-27 .. 60(20:06) #1 
 ҡʵ FRANCE CERES 1.2F Ѻ 9P1171  (LD) Res-met89-27 .. 60(20:06) #1 
  ҡʵ FRANCE 1928 CERES 25C Ѻ16P1171  (LD) Res-met39-27 .. 60(20:07) #1 
 ҡʵ FRANCE 1934 CERES 15C Ѻ 10P1171  (LD) Res-met9-27 .. 60(20:07) #1 
 ҡʵ FRANCE 1940 CERES 1F 3P1171  (LD) Res-met39-27 .. 60(20:07) #1 
 ʵ RUSSIA 1917 ARM 3.5R 8PB1164  (LD) Res-met79-27 .. 60(20:09) #1 
 ʵ RUSSIA 1917 ARM 1R 9PB1164  (LD) Res-met69-27 .. 60(20:09) #1 
 ʵ RUSSIA 1917 ARM 7R 7PB1164  (LD) Res-met89-27 .. 60(20:09) #1 
 ʵ RUSSIA UKRAINE 1918 ARM 1R 2PB1164  (LD) Res-met69-27 .. 60(20:10) #1 
 ҡʵ FRANCE CERES 1F 1P1171  (LD) Res-met9-26 .. 60(20:10) #1 
 ҡʵ FRANCE CERES 3Fૹ 4P1171  (LD) Res-met49-27 .. 60(20:11) #1 
 ҡʵ FRANCE CERES 1Fૹ 6P1171  (LD) Res-met29-27 .. 60(20:11) #1 
  ҡʵ FRANCE 1929 CERES 100FѺ17P1171  (LD) Res-met89-27 .. 60(20:12) #1 
  ҡʵ FRANCE 1919 CERES 1F Ѻ15P1171  (LD) Res-met69-27 .. 60(20:12) #1 
 ҡʵ FRANCE 1932 CERES 50C Ѻ 7P1171  (LD) Res-met69-27 .. 60(20:12) #1 
 ҡʵ FRANCE CERES 3F 5P1171  (LD) Res-met89-27 .. 60(20:13) #1 
 ʵ GERMANY 1920S INFLATION BLK4 6P441  (LD) Res-met29-27 .. 60(21:12) #1 
 ʵ GERMANY 1920S INFLATION BLK4 7P441  (LD) Res-met29-27 .. 60(21:14) #1 
 ʵ GERMANY 1920S INFLATION BLK4 8P441  (LD) Res-met29-27 .. 60(21:15) #1 
 ʵ GERMANY 1920S INFLATION BLK4 10P441  (LD) Res-met29-27 .. 60(21:15) #1 
 ʵ GERMANY 1920S INFLATION BLK4 11P441  (LD) Res-met29-27 .. 60(21:16) #1 
 ʵ GERMANY 1920S INFLATION BLK4 13P441  (LD) Res-met29-27 .. 60(21:16) #1 
 ʵ GERMANY 1920S INFLATION BLK4 2PB441  (LD) Res-met29-27 .. 60(21:19) #1 
 ʵ GERMANY 1920S INFLATION BLK4 3PB441  (LD) Res-met29-27 .. 60(21:20) #1 
 ʵ GERMANY 1920S INFLATION BLK4 7PB441  (LD) Res-met29-27 .. 60(21:20) #1 
 ʵ GERMANY 1920S INFLATION BLK4 10PB441  (LD) Res-met29-27 .. 60(21:21) #1 
 ʵ GERMANY 1920S INFLATION BLK4 13PB441  (LD) Res-met29-27 .. 60(21:22) #1 
 ʵ BERMUDA 1980 MINI SHEET ú 80QEII 1P449  (LD) Res-met199-28 .. 60(04:44) #1 
 ʵ ੾з ͧ NASA BLK10 2P449  (LD) Res-met899-28 .. 60(04:47) #1 
 ʵ REUNION 1900 COMMERCE 5C SC#38 BLK4 3P449  (LD) Res-met89-28 .. 60(04:50) #1 
 ʵ BERMUDA 1938 KGVI 12SH6P SC#127 3P445  (LD) Res-met799-28 .. 60(15:19) #1 
 ҡʵ RUSSIA 25K 4P445  (LD) Res-met1-28 .. 60(15:27)  
  ʵ RUSSIA 1907 ARM 2KѺ MOSCOW 6P445  (LD) Res-met1-28 .. 60(15:31)  
 ʵ SS 1912 KGV 3C SC#152 8P445  (LD) Res-met79-28 .. 60(15:37) #1 
 ʵ ST.LUCIA 1913 KGV 2P SC#66 9P445  (LD) Res-met39-28 .. 60(15:39) #1 
 ʵ ST.VINCENT 1926 KGV 2.5P SC#122 10P445  (LD) Res-met39-28 .. 60(15:41) #1 
 ʵ SOUTH WEST AFRICA 1931 BAY 6P 13P445  (LD) Res-met39-28 .. 60(15:44) #1 
 ʵ VIETNAM HO UNCLE 18P445  (LD) Res-met1-28 .. 60(15:45)  
 ʵ SAAR 1952 FAIR 15F SC#231 3P446  (LD) Res-met1-28 .. 60(17:47)  
 ʵ GB 1887 QV 0.5P SC#111 ѺҵŢ 5P461  (LD) Res-met29-28 .. 60(18:45)  
 ʵ GB 1887 QV 0.5P SC#111 ѺҵŢ 7P461  (LD) Res-met29-28 .. 60(18:46)  
 ʵ GB 1887 QV 0.5P SC#111 ѺҵŢ 9P461  (LD) Res-met29-28 .. 60(18:46)  
 ʵ GB 1887 QV 0.5P SC#111 ѺҵŢ 10P461  (LD) Res-met29-28 .. 60(18:47)  
 ʵ GB 1887 QV 0.5P SC#111 ѺҵŢ 11P461  (LD) Res-met29-28 .. 60(18:47)  
 ʵ GB 1887 QV 0.5P SC#111 ѺҵŢ 12P461  (LD) Res-met29-28 .. 60(18:48)  
 ʵ GB 1887 QV 0.5P SC#111 ѺҵŢ 13P461  (LD) Res-met29-28 .. 60(18:49)  
 ʵ GB 1887 QV 0.5P SC#111 ѺҵŢ 14P461  (LD) Res-met29-28 .. 60(18:49)  
 ʵ GB 1887 QV 0.5P SC#111 ѺҵŢ 15P461  (LD) Res-met29-28 .. 60(18:50)  
 ʵ HAITI 1904 HAND STAMPED úش 40P461  (LD) Res-met199-28 .. 60(20:11) #1 
 ʵ ISRAEL 1955 RED CROSS BLK4 Դͺ P461  (LD) Res-met89-28 .. 60(20:25) #1 
  ʵ GERMANY зѺ NAZI ʴԡ 8PB461  (LD) Res-met89-28 .. 60(20:33) #1 
 ʵ GERMANY зѺ NAZI ʴԡ 9PB461  (LD) Res-met89-28 .. 60(20:33) #1 
 ʵշ AUSTRIA 1996 ú1000ա͵ 1PB457  (LD) Res-met399-29 .. 60(04:40) #1 
 ʵ AUSTRIA зѺ WEIN Դͺ 1P457  (LD) Res-met29-29 .. 60(04:43) #1 
 ʵ AUSTRIA зѺ WEIN Դͺ 2P457  (LD) Res-met29-29 .. 60(04:43) #1 
 ʵ AUSTRIA зѺ WEIN Դͺ 3P457  (LD) Res-met29-29 .. 60(04:44) #1 
 ʵ AUSTRIA зѺ WEIN Դͺ 6P457  (LD) Res-met29-29 .. 60(04:45) #1 
 ʵ AUSTRIA зѺ WEIN Դͺ 7P457  (LD) Res-met29-29 .. 60(04:45) #1 
 ʵ AUSTRIA зѺ WEIN Դͺ 13P457  (LD) Res-met29-29 .. 60(04:46) #1 
 ʵ AUSTRIA зѺ WEIN Դͺ 14P457  (LD) Res-met29-29 .. 60(04:46) #1 
 ʵ AUSTRIA BOSNIA 1918 MILITARY BLK4 8P457  (LD) Res-met29-29 .. 60(04:47) #1 
 ʵ AUSTRIA BOSNIA 1918 MILITARY BLK4 9P457  (LD) Res-met29-29 .. 60(04:48) #1 
 ʵ AUSTRIA BOSNIA 1918 MILITARY BLK4 10P457  (LD) Res-met29-29 .. 60(04:49) #1 
 ʵ 1978 THAI ORCHID 6ҷǧTOP 12PB456  (LD) Res-met29-29 .. 60(05:45)  
 ʵ SPAIN 1907 EXPO MADRID úش 20P455  (LD) Res-met299-29 .. 60(05:53) #1 
 ʵ GERMANY 1948 BERLIN ERRORҹ 3P480  (LD) Res-met299-29 .. 60(21:02)  
 [END]ʵ ҳ FRANCE зѺ 28P671  (LD) (Pod001) Res-met3124 .. 60(17:18)  
 [END]ʵ ҳ FRANCE зѺ 29P671  (LD) (Pod001) Res-met3124 .. 60(17:18)  
 [END]ʵ ҳ FRANCE зѺ 35P671  (LD) (Pod001) Res-met3124 .. 60(17:24)  
 [END]ʵ ҳ FRANCE зѺ 48P671  (LD) (Act3188) Res-met3124 .. 60(17:33)  
 [END]ʵ ҳ FRANCE зѺ 49P671  (LD) (Act3188) Res-met3124 .. 60(17:33)  
 [END]ʵ ҳ FRANCE зѺ 46P671  (LD) (Act3188) Res-met3124 .. 60(17:35)  
 [END]ʵ ҳ FRANCE зѺ 52P671  (LD) (Pod001) Res-met3124 .. 60(17:38)  
 [END]ʵ FRANCE 1937 EXPOSITION ALLEGORY 45P671  (LD) (Pod001) Res-met11124 .. 60(17:42)  
 [END]ʵ BELGIUM 1905 K.LEOPOLD II 20C SC#86 8PB671  (LD) Res-met39-24 .. 60(17:51) #2 
 [END]ʵ BELGIUM 1905 K.LEOPOLD II 50C SC#89 9PB671  (LD) Res-met69-24 .. 60(17:52) #2 
 [END]ʵ BELGIUM 1912 LION OF BELGIUM 5C SC#94 B671  (LD) (Act3188) Res-met11124 .. 60(17:56)  
 [END]ʵ BELGIUM 1951 PARCEL POST зѺ 11PB671  (LD) (Pod001) Res-met3124 .. 60(17:57)  
 [END] ʵ BELGIUM 1907 ARM 1C SC#82 1PB671  (LD) (Act3188) Res-met11124 .. 60(17:59)  
 [END]ʵ BELGIUM 1907 ARM 5C SC#84 23PB671  (LD) (Act3188) Res-met11124 .. 60(18:01)  
 [END]ʵ BELGIUM 1907 ARM 2C SC#83 16PB671  (LD) Res-met89-24 .. 60(18:05) #2 
 [END]ʵ BELGIUM 1893 K.LEOPOLD II 20C SC#67 32PB671  (LD) Res-met39-24 .. 60(18:11) #2 
 [END]ʵ BELGIUM 1893 K.LEOPOLD II 20C SC#67 34PB671  (LD) Res-met39-24 .. 60(18:13) #2 
 [END]ʵ BELGIUM 1893 K.LEOPOLD II 25C SC#68 19PB671  (LD) Res-met9-24 .. 60(18:15) #2 
 [END]ʵ BELGIUM 1893 K.LEOPOLD II 10C SC#65 30PB671  (LD) Res-met19-24 .. 60(18:16) #2 
 [END]ʵ BELGIUM 1893 K.LEOPOLD II 50C SC#70 35PB671  (LD) Res-met299-24 .. 60(18:18) #2 
 [END]ʵ BELGIUM 1900 K.LEOPOLD II 10C SC#66 36PB671  (LD) Res-met39-24 .. 60(18:20) #2 
 [END]ʵ BELGIUM 1905 K.LEOPOLD II 10C SC#85 33PB671  (LD) Res-met39-24 .. 60(18:22) #2 
 [END]ʵ BELGIUM 1912 NUMERAL 1C SC#92 B671  (LD) Res-met9-24 .. 60(18:24) #2 
 ʵ PROOF BELGIUM 1912 K.ALBERT I BLK2*11 P1247  (LD) Res-met4999-27 .. 60(22:37) #2 
 ʵ ADOLF HITLER 1942 SWASTIKA BERLIN 2PB1245  (LD) Res-met199-27 .. 60(22:52) #2 
 ʵ GERMAN NAZI 1945 SWASTIKA BERLIN 1PB1245  (LD) Res-met89-27 .. 60(22:54) #2 
 ʵ GERMAN NAZI 1945 SWASTIKA BERLIN 3PB1245  (LD) Res-met89-27 .. 60(22:55) #2 
 ʵ GERMAN NAZI 1945 SWASTIKA BERLIN 5PB1245  (LD) Res-met89-27 .. 60(22:56) #2 
 ­֡ UK 1984 QEII 1ش 8­  (LI) Res-met1999-28 .. 60(05:12) #2 
 ʵ .6 2ʵ. BLK2 ا෾ 2P1159  (LD) Res-met59-29 .. 60(17:57) #2 
 ʵ .5 12ʵ. BLK2 5P1159  (LD) Res-met59-29 .. 60(17:58) #2 
 ʵ .5 12ʵ. BLK2 ǧ 3P1159  (LD) Res-met89-29 .. 60(17:58) #2 
 ʵ .5 6ʵ. BLK2 ҡͧ Դͺ 6P1159  (LD) Res-met89-29 .. 60(17:58) #2 
 ʵ .5 12ʵ. BLK3 ҡ 7P1159  (LD) Res-met159-29 .. 60(17:59) #2 
 ʵ .5 3ʵ.ǧ Ҫ ҡ 13P1159  (LD) Res-met299-29 .. 60(17:59) #2 
 ʵ .5 6ʵ ǧ BANGKOK 21P1159  (LD) Res-met99-29 .. 60(18:00) #2 
 ʵ NIGER COAST OIL RIVER 1892 QV 2P 26P1154  (LD) Res-met259-29 .. 60(18:00) #2 
 ʵ .5 6ʵ. BLK2 4P1159  (LD) Res-met59-29 .. 60(18:01) #2 
 ʵ CAPE OF GOOD HOPE 1855 QV 4P 10P1154  (LD) Res-met799-29 .. 60(18:01) #2 
 ʵ SS 1867 QV 4C SC#11 ERROR 16PB1239  (LD) Res-met299-30 .. 60(05:11) #2 
 ʵ SIERRA LEONE 1897 QV 1SH SC#43 18PB1239  (LD) Res-met199-30 .. 60(05:11) #2 
 ʵ NORTH BORNEO 1939 MONKEY 4C SC#196 10PB1239  (LD) Res-met79-30 .. 60(05:11) #2 
 ʵ GERMANY NAZI HITLER зѺҾ 26PB1239  (LD) Res-met29-30 .. 60(05:12) #2 
 ʵ INDIA 1892 QV 2A6P SC#48 ѺADEN 30PB1239  (LD) Res-met199-30 .. 60(05:12) #2 
 ʵҳ GERMAN STATE PRUSSEN 29PB1239  (LD) Res-met29-30 .. 60(05:12) #2 
 [END]ʵ SUDAN 1932 AIR MAIL SC#C16 15PB1175  (LD) Res-met39-24 .. 60(18:22) #3 
 [END] ʵ SUDAN 1931 AIR MAIL SC#C3 14PB1175  (LD) Res-met39-24 .. 60(18:22) #3 
 [END]ʵ SUDAN 1898 CAMEL RIDER 3M SC#10 11PB1175  (LD) Res-met69-24 .. 60(18:23) #3 
 [END]ʵ BRITISH ORC 1900 QV SC#44 17P1175  (LD) Res-met39-24 .. 60(18:23) #3 
 [END]ʵ SUDAN 1898 CAMEL RIDER 1M SC#9 16PB1175  (LD) Res-met39-24 .. 60(18:23) #3 
 [END]ʵ SUDAN 1902 CAMEL RIDER 2M SC#18 13PB1175  (LD) Res-met19-24 .. 60(18:24) #3 
 [END]ʵ SS 1929 KGV 4C SC#185 BLK2 9P1175  (LD) Res-met59-24 .. 60(18:25) #3 
 [END]ʵ INDIA 1937 KGVI 7ǧ 10PB1175  (LD) Res-met599-24 .. 60(18:26) #3 
 [END]ʵ SUDAN 1905 CAMEL RIDER 1M SC#17 12PB1175  (LD) Res-met19-24 .. 60(18:26) #3 
 [END]ʵ SUDAN 1898 CAMEL RIDER 3M SC#11 8PB1175  (LD) Res-met79-24 .. 60(18:26) #3 
 [END]ʵ SUDAN 1903 CAMEL RIDER 3M SC#19 9PB1175  (LD) Res-met59-24 .. 60(18:27) #3 
 [END]ʵ SPAIN 1907 MADRID EXPO 4PǧTOP 23P1128  (LD) Res-met9-24 .. 60(18:29) #3 
 [END]ʵ BELGIUM CONGO 1895 5C SC#15 4P1209  (LD) Res-met89-24 .. 60(18:29) #3 
 [END] ʵ BELGIUM CONGO 1894 1FR SC#24A 3P1209  (LD) Res-met399-24 .. 60(18:29) #3 
 [END] ʵ VICTORIA 1857 QV 4P SC#24 12P1210  (LD) Res-met399-24 .. 60(18:30) #3 
 [END] ʵ SOUTH AUSTRALIA 1868 QV 1P SC#42 11P1210  (LD) Res-met599-24 .. 60(18:30) #3 
 [END]ʵ QUEENSLAND 1886 QV SHALON HEAD 5SH 3P1210  (LD) Res-met299-24 .. 60(18:31) #3 
 [END]ʵ INDONESIA BADMINTON BLK2ǧ 12P1139  (LD) Res-met29-24 .. 60(18:31) #3 
 [END]ʵ SWITZERLAND 1854 HELVETIA 10R SC#21 1P497  (LD) Res-met399-24 .. 60(18:31) #3 
 [END]ʵ AUSTRIA 1919 PARLIAMENT 4ǧ 9P504  (LD) Res-met19-24 .. 60(18:32) #3 
 [END]ʵ SWITZERLAND 1854 HELVETIA 15R SC#22 2P497  (LD) Res-met899-24 .. 60(18:32) #3 
 [END]ʵ AUSTRIA 1922 POSTAGE DUE 7ǧ 6PB504  (LD) Res-met39-24 .. 60(18:33) #3 
 [END]ʵ AUSTRIA 1949 POSTAGE DUE 8ǧ 9PB504  (LD) Res-met59-24 .. 60(18:33) #3 
 [END]ʵ BOSNIA 1917 EMPEROR KARLI 12ǧ 10PB504  (LD) Res-met79-24 .. 60(18:33) #3 
 [END]ʵ AUSTRIA 1922 POSTAGE DUE 3ǧ 3PB504  (LD) Res-met13-24 .. 60(18:34) #3 
 [END]ʵ AUSTRIA 1920 POSTAGE DUE 4ǧ 7PB504  (LD) Res-met19-24 .. 60(18:34) #3 
 [END]ʵ ST.KITTS-NEVIS 1920 KGV 0.5P SC#24 17PB1175  (LD) Res-met89-24 .. 60(18:35) #3 
 [END]ʵ ST.KITTS-NEVIS 1920 KGV 1.5P SC#26 20PB1175  (LD) Res-met39-24 .. 60(18:35) #3 
 [END] ʵ QUEENSLAND 1882 QV SHALON HEAD 10SH 4P1210  (LD) Res-met1199-24 .. 60(18:35) #3 
 [END]ʵ QUEENSLAND 1882 QV SHALON HEAD 2SH 1P1210  (LD) Res-met899-24 .. 60(18:36) #3 
 [END]ʵ DOMINICA 1923 KGV 1P SC#66 19PB1175  (LD) Res-met59-24 .. 60(18:36) #3 
 [END]ʵ ST.KITTS-NEVIS 1928 KGV 1.5P SC#41 21PB1175  (LD) Res-met39-24 .. 60(18:37) #3 
 [END]ʵ ST.KITTS-NEVIS 1920 KGV 2P SC#27 22PB1175  (LD) Res-met69-24 .. 60(18:37) #3 
 [END]ʵ ST.KITTS-NEVIS 1920 KGV 3P SC#29 25PB1175  (LD) Res-met39-24 .. 60(18:37) #3 
 [END]ʵ ST.KITTS-NEVIS 1920 KGV 2.5P SC#28 24PB1175  (LD) Res-met59-24 .. 60(18:38) #3 
 [END] ʵ INDIA 1937 KGVI 1R SC#162 3PB1175Դͺ  (LD) Res-met59-24 .. 60(18:38) #3 
 [END]ʵ QUEENSLAND 1886 QV SHALON HEAD 2SH 2P1210  (LD) Res-met799-24 .. 60(18:45) #3 
 [END]ʵ LITHUANIA 1921 AIR MAIL úش1P1174  (LD) Res-met399-24 .. 60(19:08) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 K.PETER 3P1174  (LD) Res-met69-24 .. 60(19:08) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 K.PETER 2P1174  (LD) Res-met69-24 .. 60(19:09) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 K.PETER 9P1174  (LD) Res-met69-24 .. 60(19:09) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 K.PETER 4P1174  (LD) Res-met69-24 .. 60(19:10) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 CROWN 7P1174  (LD) Res-met59-24 .. 60(19:10) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 K.PETER 8P1174  (LD) Res-met69-24 .. 60(19:11) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 K.PETER 10P1174  (LD) Res-met69-24 .. 60(19:11) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 K.PETER 11P1174  (LD) Res-met69-24 .. 60(19:12) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 K.PETER 13P1174  (LD) Res-met69-24 .. 60(19:12) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 K.PETER 17P1174  (LD) Res-met69-24 .. 60(19:13) #3 
 [END]ʵ BAHAWALPUR 1948 KHAN V ABBASI 1P1176  (LD) Res-met69-24 .. 60(19:13) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 KING PETER 9PB1174  (LD) Res-met69-24 .. 60(19:14) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 CROWN 16P1174  (LD) Res-met59-24 .. 60(19:14) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 CROWN 6P1174  (LD) Res-met59-24 .. 60(19:15) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 K.PETER 14P1174  (LD) Res-met69-24 .. 60(19:15) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 K.PETER 12P1174  (LD) Res-met69-24 .. 60(19:16) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 CROWN 18P1174  (LD) Res-met59-24 .. 60(19:16) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 CROWN 15P1174  (LD) Res-met59-24 .. 60(19:16) #3 
 [END]ҡʵ MONTENEGRO 1917 CROWN 5P1174  (LD) Res-met59-24 .. 60(19:17) #3 
 [END] ʵ GUINEA DUCK BLK4 9PB1176  (LD) Res-met29-24 .. 60(19:25) #3 
 [END]ʵ CROATIA 1944 SOLDIER BLK3úش 6PB1176  (LD) Res-met89-24 .. 60(19:25) #3 
 [END]ʵ .5 2ʵ. Դͺ 4P1160  (LD) Res-met19-24 .. 60(19:54) #3 
 [END]ʵ .5 2ʵ. Դͺ 16P1160  (LD) Res-met29-24 .. 60(19:55) #3 
 [END]ʵ NEW FOUNDLAND 1945 KGV JUBILEE 4C 9PB1202  (LD) Res-met29-24 .. 60(19:55) #3 
 [END]ʵ SOUTH GEORGIA 1979 COOK'S VOYAGEú 2P1202  (LD) Res-met299-24 .. 60(19:56) #3 
 [END]ʵ .5 2ʵ. BLK2 17P1160  (LD) Res-met39-24 .. 60(19:56) #3 
 [END]ʵ .5 2ʵ. ǧا෾ 14P1160  (LD) Res-met39-24 .. 60(19:57) #3 
 [END]ʵ .6 6ʵ. BLK2 BAMBOO CORK 7P1160  (LD) Res-met199-24 .. 60(19:57) #3 
 [END]ʵ .5 2ʵ. Դͺ 5P1160  (LD) Res-met19-24 .. 60(19:58) #3 
 [END]ʵ .6 12ʵ. BLK2 8P1160  (LD) Res-met39-24 .. 60(19:58) #3 
 [END]ʵ .5 2ʵ. ǧا෾ 12P1160  (LD) Res-met19-24 .. 60(19:58) #3 
 [END]ʵ CAMBODIA 1985 FISH 6ǧ 4PB1238  (LD) Res-met1-24 .. 60(22:13) #3 
 [END]ʵ CEYLON 1947 KGVI NEW CONSTITUTIONú 1P1151  (LD) Res-met89-24 .. 60(22:13) #3 
 [END] ʵ NORTH BORNEO 1947 PRAO SHIP 25C 4P1151  (LD) Res-met29-24 .. 60(22:14) #3 
 [END]ʵ NEWFOUNDLAND 1880 HARP SEAL 5C 8P1151  (LD) Res-met39-24 .. 60(22:14) #3 
 [END]ʵ SOUTH AFRICA 1923 KGV 1SH SC#22 3P1152  (LD) Res-met259-25 .. 60(09:44) #3 
 ʵ SOUTH AFRICA 1926 SHIP 0.5P PAIR 2P1152  (LD) Res-met39-01 .. 60(09:44) #2 
 [END]ʵ ST.LUCIA 1972 STEAM CONVEYANCEú 11PB1151  (LD) Res-met49-25 .. 60(09:44) #3 
 [END]ʵ NEW ZEALAND QV ɳҴҹѧ 12PB1151  (LD) Res-met199-25 .. 60(09:45) #3 
 [END]ʵ BARBADOS 1952 100ʵǧáú 6PB1151  (LD) Res-met69-25 .. 60(09:45) #3 
 [END]ʵ INDONESIA WILD LIFE 5 ǧ 10P1153  (LD) Res-met29-25 .. 60(09:46) #3 
 [END]ʵ NEW ZEALAND QV ɳҴҹѧ 10P1165  (LD) Res-met199-25 .. 60(09:46) #3 
 [END]ʵ NEW ZEALAND QV ɳҴҹѧ 8P1165  (LD) Res-met89-25 .. 60(09:47) #3 
 [END]ʵ NEW ZEALAND QV ɳҴҹѧ 9P1165  (LD) Res-met199-25 .. 60(09:47) #3 
 [END] ʵ NEW ZEALAND QV ɳҴҹѧ 13PB1151  (LD) Res-met199-25 .. 60(09:47) #3 
 [END]ʵ BARBADOS 1939 KGVI 2.5P SC#205 15PB1152  (LD) Res-met39-25 .. 60(09:48) #3 
 [END]ʵ BARBADOS 1939 KGVI 3P SC#206 16PB1152  (LD) Res-met39-25 .. 60(09:48) #3 
 [END]ʵ ASCENSION 1966 QEII APOLLO úش 14PB1151  (LD) Res-met59-25 .. 60(09:49) #3 
 [END] ʵ INDIA TRAVANCORE STATE 1C 4PB1151  (LD) Res-met9-25 .. 60(09:49) #3 
 [END]ʵ NEW ZEALAND 1943 úش 1P1201  (LD) Res-met89-25 .. 60(09:55) #3 
 [END]ʵ SYRIA 1964 BLK2 úش 2P1201  (LD) Res-met159-25 .. 60(09:56) #3 
 [END]ʵ RUSSIA COAT OF ARM 3P1201  (LD) Res-met59-25 .. 60(09:56) #3 
 [END]ʵ USA 1923 . FRANKLIN 1C 5P1201  (LD) Res-met19-25 .. 60(09:57) #3 
 ʵ BERMUDA 1950 KGV 2SH SC#123 4PB1228  (LD) Res-met199-26 .. 60(22:47) #3 
 ʵ MAROC 1933-39 ʶҹӤѭ 9 ǧ 1PB434  (LD) Res-met89-26 .. 60(22:48) #3 
 ʵ MAROC 1947-49 ʶҹӤѭ 6 ǧ 1P434  (LD) Res-met59-26 .. 60(22:49) #3 
 ʵ USA 1887 WASHINGTON 2C 21P1227  (LD) Res-met49-26 .. 60(22:53) #3 
 ʵ USA 1916 FRANKLIN 1$ ERROR 15P1227  (LD) Res-met2999-27 .. 60(18:42) #3 
 ʵ USA 1922 AMERICA 5$ 20P1227  (LD) Res-met199-27 .. 60(18:42) #3 
 ҡʵ USA 1900 COMMERCE 5$ 16PB1227  (LD) Res-met39-27 .. 60(18:43) #3 
 ʵ ALBANIA DOUBLE HEAD EAGLEؿѹ 14PB1171  (LD) Res-met29-27 .. 60(18:43) #3 
 ʵ ALBANIA DOUBLE HEAD EAGLEؿѹ 13PB1171  (LD) Res-met29-27 .. 60(18:44) #3 
 ʵ ALBANIA DOUBLE HEAD EAGLEؿѹ 12PB1171  (LD) Res-met29-27 .. 60(18:59) #3 
 ʵ ALBANIA DOUBLE HEAD EAGLEؿѹ 11PB1171  (LD) Res-met29-27 .. 60(18:59) #3 
 ʵ ALBANIA DOUBLE HEAD EAGLEؿѹ 10PB1171  (LD) Res-met29-27 .. 60(19:00) #3 
 ʵ ALBANIA DOUBLE HEAD EAGLEؿѹ 9PB1171  (LD) Res-met29-27 .. 60(19:00) #3 
 ʵ ALBANIA DOUBLE HEAD EAGLEؿѹ 8PB1171  (LD) Res-met29-27 .. 60(19:01) #3 
 ʵ .5 2ʵ. Դͺ 3P1160  (LD) Res-met29-27 .. 60(19:01) #3 
 ʵ .6 2ʵ. Ҫ 19P1161  (LD) Res-met39-27 .. 60(19:01) #3 
 ʵ .6 12ʵ. BLK2 ǧا෾ 4PB1161  (LD) Res-met59-27 .. 60(19:02) #3 
 ʵ .6 6ʵ. BLK2 ǧ 5P1160  (LD) Res-met69-27 .. 60(19:02) #3 
 ʵ NEWFOUNDLAND 1910 K.JAMES 1C SC#87 14P1205  (LD) Res-met29-27 .. 60(19:03) #3 
 ʵ .5 3ʵ. ҧͧ 12PB1161  (LD) Res-met69-27 .. 60(19:04) #3 
 ʵ .5 3ʵ. BLK2 л਴ 14P1161  (LD) Res-met199-27 .. 60(19:04) #3 
 ʵ .6 12ʵ. BLK2 § 2PB1161  (LD) Res-met59-27 .. 60(19:04) #3 
 ʵ .5 6ʵ. 27P1161  (LD) Res-met39-27 .. 60(19:05) #3 
 ʵ .5 3ʵ. Դͺ 11PB1161  (LD) Res-met19-27 .. 60(19:05) #3 
 ʵ .5 8Ѱ ѹ 28P1161  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:09) #3 
 ʵ .5 4Ѱ ǧ 17P1161  (LD) Res-met59-27 .. 60(19:10) #3 
 ʵ .5 4Ѱ йͧ 9P1161  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:10) #3 
 ʵ .5 3ʵ. BLK4 ǧͧ 2P1161  (LD) Res-met299-27 .. 60(19:10) #3 
 ʵ .5 1ҷ ǧӻҧ 10P1161  (LD) Res-met69-27 .. 60(19:11) #3 
 ʵ .5 2ʵ. ا෾ 7P1161  (LD) Res-met39-27 .. 60(19:11) #3 
 ʵ .5 3ʵ. PITSANULOK 13PB1161  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:11) #3 
 ʵ .5 6ʵ. ǧ BANGKOK 16PB1161  (LD) Res-met69-27 .. 60(19:12) #3 
 ʵ .6 12ʵ. BLK2 § 6PB1161  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:12) #3 
 ʵ .5 4Ѱ йͧ 22P1161  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:12) #3 
 ʵ .5 6ʵ. ԧ 15P1161  (LD) Res-met59-27 .. 60(19:13) #3 
 ʵ .5 2ʵ.Ѻҹѧ 165P1161  (LD) Res-met69-27 .. 60(19:13) #3 
 ʵ ST.VINCENT 1979 úش 1PB1205  (LD) Res-met29-27 .. 60(19:14) #3 
 ʵ .6 10ʵ. BLK6 ǧä 1PB1160  (LD) Res-met299-27 .. 60(19:14) #3 
 ʵ .5 2ʵ. ǧ 10PB1160  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:14) #3 
 ʵҧ GRENADIES 1980 SPECIMEN 3$ 19P1205  (LD) Res-met199-27 .. 60(19:15) #3 
 ʵҧ ST.VINCENT 1982 SPECIMEN 2 2P1205  (LD) Res-met299-27 .. 60(19:15) #3 
 ʵ .5 8Ѱ BLK2 6P1161  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:16) #3 
 ʵ .5 12ʵ. BLK2 ҡ 26P1161  (LD) Res-met199-27 .. 60(19:16) #3 
 ʵ ɳҡȴǧá BLK4ǧ 1PB1161  (LD) Res-met199-27 .. 60(19:17) #3 
 ʵ .5 2ʵ. ǧ BANGKOK 15PB1161  (LD) Res-met39-27 .. 60(19:17) #3 
 ʵ .5 2Ѱ BLK3 ǧл਴ 8P1161  (LD) Res-met299-27 .. 60(19:18) #3 
 ʵ ɳҡ 2ʵ. BLK6 3P1161  (LD) Res-met199-27 .. 60(19:18) #3 
 ʵ .5 6ʵ. BLK2 ǧBANGKOK 19PB1161  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:19) #3 
 ʵҧ ST.VINCENT SPECIMEN 2$ 3P1205  (LD) Res-met199-27 .. 60(19:19) #3 
 ʵ ST.KITTS-NEVIS 1920 KGV 5ǧ 5P1205  (LD) Res-met299-27 .. 60(19:20) #3 
 ʵ ROSS DEPENDENCY 2005 úش 1P1204  (LD) Res-met199-27 .. 60(19:20) #3 
 ʵ BRITISH GUIANA 1954 QEII 9ǧ 13P1205  (LD) Res-met1299-27 .. 60(19:21) #3 
 ʵ FRANCE TOGO 10C ¹ҧѹ2ǧ 3PB1204  (LD) Res-met29-27 .. 60(19:21) #3 
 ʵ SIERRA LEONE 1897 QV 0.5P SC#34 1PB1193  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:22) #3 
 ʵ SIERRA LEONE 1896 QV 1P SC#35 2PB1193  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:22) #3 
 ʵ SIERRA LEONE 1896 QV 2P SC#37 4PB1193  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:22) #3 
 ʵ SIERRA LEONE 1897 QV 4P SC#40 8PB1193  (LD) Res-met299-27 .. 60(19:23) #3 
 ʵ SIERRA LEONE 1897 QV 3P SC#39 7PB1193  (LD) Res-met199-27 .. 60(19:23) #3 
 ʵ SIERRA LEONE 1896 QV 5P SC#41 9PB1193  (LD) Res-met359-27 .. 60(19:24) #3 
 ʵ SIERRA LEONE 1897 QV 6P SC#42 10PB1193  (LD) Res-met159-27 .. 60(19:24) #3 
 ʵ SIERRA LEONE 1897 QV 1.5P SC#36 3PB1193  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:25) #3 
 ʵ SEYCHELLES 1890 QV 2C SC#1 12PB1193  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:25) #3 
 ʵ SEYCHELLES 1893 QV 3C SC#3 5PB1193  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:26) #3 
 ʵ SEYCHELLES 1890 QV 4C SC#4 6PB1193  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:26) #3 
 ʵ SEYCHELLES 1890 QV 8P SC#6 11PB1193  (LD) Res-met199-27 .. 60(19:26) #3 
 ʵ EGYPT 1868 SUEZ CANAL SHIP 5C 16P1191  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:27) #3 
 ʵ EGYPT 1868 SUEZ CANAL SHIP 40C 19P1191  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:27) #3 
 ʵ EGYPT 1868 SUEZ CANAL SHIP 20C 20P1191  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:27) #3 
 ʵ EGYPT 1868 SUEZ CANAL SHIP 1C 17P1191  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:28) #3 
 ʵ NAZI GERMAN 1940 SWASTIKA-AFRICA 27P1191  (LD) Res-met299-27 .. 60(19:28) #3 
 ʵ 1991 2ҷѺ 10PB1139  (LD) Res-met29-27 .. 60(19:30) #3 
 ʵ .5 12ʵ. Ҫ 37P1159  (LD) Res-met69-27 .. 60(19:31) #3 
 ʵ .5 6ʵ. § 34P1159  (LD) Res-met49-27 .. 60(19:32) #3 
 ʵ .5 12ʵ. 36P1159  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:32) #3 
 ʵ .5 6ʵ. Ϳ(ҳ)ҡ 30P1159  (LD) Res-met199-27 .. 60(19:33) #3 
 ʵ .5 6ʵ. Ѻѹ 26P1159  (LD) Res-met39-27 .. 60(19:33) #3 
 ʵ .5 12ʵ. BLK3 ҡ 7P1159  (LD) Res-met159-27 .. 60(19:34) #3 
 ʵ .5 6ʵ. ǧ 29P1159  (LD) Res-met69-27 .. 60(19:34) #3 
 ʵ .5 3ʵ.ǧ Ҫ ҡ 13P1159  (LD) Res-met299-27 .. 60(19:34) #3 
 ʵ .5 12ʵ. BLK2 5P1159  (LD) Res-met59-27 .. 60(19:35) #3 
 ʵ .5 6ʵ. л਴ 35P1159  (LD) Res-met49-27 .. 60(19:35) #3 
 ʵ .5 1Ѱ þ 27P1159  (LD) Res-met69-27 .. 60(19:36) #3 
 ʵ .5 6ʵ. ǧҧԹ 31P1159  (LD) Res-met199-27 .. 60(19:36) #3 
 ʵ .5 12ʵ. BLK2 ǧ 3P1159  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:36) #3 
 ʵ .5 6ʵ. BLK2 ҡͧ Դͺ 6P1159  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:37) #3 
 ʵ .5 6ʵ. BLK2 4P1159  (LD) Res-met59-27 .. 60(19:37) #3 
 ʵ .6 2ʵ. BLK2 ا෾ 2P1159  (LD) Res-met59-27 .. 60(19:38) #3 
 ʵҧ BCA 1895 COAT OF ARM 2P SC#22PB963   (LD) Res-met599-27 .. 60(19:39) #3 
 ʵ GB 1855 QV 4P SC#22 BLUISH PAPER P963  (LD) Res-met499-27 .. 60(19:39) #3 
 ʵ ST.HELENA 1873 QV 1SH SC#17 PB958  (LD) Res-met299-27 .. 60(19:40) #3 
 ʵ .5 3ʵ. صôԵ 14PB1161  (LD) Res-met69-27 .. 60(19:40) #3 
 ʵɳҡ USA 1947շ 100 ǧ GA29  (LD) Res-met2999-27 .. 60(19:40) #3 
 ʵ RUSSIA 1913 TURKISH OFFICE SC#215 3P481  (LD) Res-met29-27 .. 60(19:41) #3 
  ʵ SOUTH AUSTRALIA 1899 QV 2P ǧ 49PB1155  (LD) Res-met59-27 .. 60(19:41) #3 
 ʵ TASMANIA 1892 QV 2.5P SC#77 44PB1155  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:42) #3 
 ʵ TASMANIA 1892 QV 0.5P SC#76 45PB1155  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:42) #3 
 ʵ UK MOROCCO 1936 KGVI úش 16P1211  (LD) Res-met69-27 .. 60(19:43) #3 
 ʵ UK MOROCCO 1951 KGVI úش 15P1211  (LD) Res-met299-27 .. 60(19:43) #3 
 ʵ UK EAF 1943 KGVI úش 14P1211  (LD) Res-met699-27 .. 60(19:43) #3 
 ʵ .6 12ʵ. BLK2 ǧا෾ 5PB1161  (LD) Res-met59-27 .. 60(19:44) #3 
 ʵ SARDINIA 1862 K.VICTOR 5C SC#10A 6PB870  (LD) Res-met399-27 .. 60(19:45) #3 
 ʵ GUINEA 1976 úشԡ200 P1043   (LD) Res-met199-27 .. 60(19:46) #3 
 ʵ BCA 1897 COAT OF ARM Ѻ SC#57 PB963   (LD) Res-met159-27 .. 60(19:46) #3 
 ʵ TONGA 1964 Q.SALOTE 9P SC#137 2P1204  (LD) Res-met69-27 .. 60(19:49) #3 
 ʵ SAMOA 1976 FISHING úش 5PB1203  (LD) Res-met59-27 .. 60(19:50) #3 
 ʵ SAMOA 1976 200USAúش 4PB1203  (LD) Res-met79-27 .. 60(19:50) #3 
 ʵFRANCE 1878 SAGE 15C SC#92CP 8PB1201  (LD) Res-met29-27 .. 60(19:50) #3 
 ʵ DENMARK PERFIN 7PB1201  (LD) Res-met9-27 .. 60(19:51) #3 
 ʵ NAZI GERMAN 1940 SWASTIKA-AFRICA 29P1191  (LD) Res-met299-27 .. 60(19:51) #3 
 ʵ NAZI GERMAN 1940 SWASTIKA-AFRICA 28P1191  (LD) Res-met299-27 .. 60(19:52) #3 
  ҡʵ GERMANY 1863 LOCAL SITTING WOMA 23P119  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:52) #3 
  ҡʵ GERMANY 1863 LOCAL SITTING WOMA 24P119  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:52) #3 
 ҡʵ GERMANY 1863 LOCAL SITTING WOMA 22P1191  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:53) #3 
  ҡʵ GERMANY 1863 LOCAL SITTING WOMA 25P119  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:53) #3 
 ҡʵ VICTORIA 3P 5P1195  (LD) Res-met29-27 .. 60(19:54) #3 
 ʵ DOMINICA 1923 KGV 6ǧ 4P1205  (LD) Res-met499-27 .. 60(19:54) #3 
 ʵ .5 6ʵ. HSBCҡ 9PB1161  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:55) #3 
 ʵ INDIA 1900 QV 3P SC#55 PB696  (LD) Res-met89-27 .. 60(19:59) #3 
 ʵɳҡ USA 1954շ 100 ǧ GA28  (LD) Res-met2999-27 .. 60(19:59) #3 
 ʵ USA 1955 շ 50 ǧ GS22  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:00) #3 
 ʵ NAURU 1937 KGVI CORONATION BLK4úش 1P561  (LD) Res-met159-27 .. 60(20:00) #3 
 ʵ USA 1955 շ 50 ǧ GS21  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:00) #3 
 ʵ USA 1955ǧáCERTI շ 50 ǧ GS27  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:01) #3 
  ʵ NORWAY 1942 UPU CONGRESSúش 9PB1162  (LD) Res-met29-27 .. 60(20:01) #3 
 ʵ UK MOROCCO 1948 OLYMPIC úش 8P1211  (LD) Res-met199-27 .. 60(20:02) #3 
 ʵ PERSIA 1894-98 LION ARM 5ǧ 7P1162  (LD) Res-met29-27 .. 60(20:02) #3 
 ʵ MONTENEGRO 1910 úش 9P1163  (LD) Res-met159-27 .. 60(20:02) #3 
 ʵ BULGARIA 1940 AIRMAIL úش 1PB1204  (LD) Res-met159-27 .. 60(20:08) #3 
 ʵ BULGARIA 1939 SEMI POSTúش 4PB1204  (LD) Res-met89-27 .. 60(20:09) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 1$ 31PB1227  (LD) Res-met159-27 .. 60(20:09) #3 
 ҡʵ USA 1900 COMMERCE 2$ 24PB1227  (LD) Res-met39-27 .. 60(20:10) #3 
 COILʵ CANADA 1922 KGV 2C SC#128 BLK2 4P991  (LD) Res-met299-27 .. 60(20:11) #3 
 COIL ʵ CANADA 1923 KGV 1C SC#126 BLK2 5P991  (LD) Res-met399-27 .. 60(20:13) #3 
 COIL ʵ CANADA 1926 KGV SC#140 BLK2 6P991  (LD) Res-met399-27 .. 60(20:13) #3 
 ҡʵ USA 1871 WASHINGTON 1$ 30PB1227  (LD) Res-met159-27 .. 60(20:14) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 50C 29PB1227  (LD) Res-met69-27 .. 60(20:15) #3 
 ҡʵ USA 1863 WASHINGTON 2.5$ 26PB1227  (LD) Res-met399-27 .. 60(20:15) #3 
  ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 50C 25PB1227  (LD) Res-met89-27 .. 60(20:16) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 1$ 27PB1227  (LD) Res-met159-27 .. 60(20:16) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 30C 18PB1227  (LD) Res-met199-27 .. 60(20:16) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 1$ 6PB1227  (LD) Res-met159-27 .. 60(20:17) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 5C 18P1227  (LD) Res-met69-27 .. 60(20:17) #3 
 ҡʵ USA 1864 WASHINGTON 2C 16P1227  (LD) Res-met89-27 .. 60(20:18) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 5C 19P1227  (LD) Res-met69-27 .. 60(20:19) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 20C 17P1227  (LD) Res-met69-27 .. 60(20:19) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 25C 1PB1227  (LD) Res-met159-27 .. 60(20:20) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 25C 3PB1227  (LD) Res-met89-27 .. 60(20:20) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 1$ 8PB1227  (LD) Res-met399-27 .. 60(20:21) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 25C 2PB1227  (LD) Res-met59-27 .. 60(20:21) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 25C 4PB1227  (LD) Res-met299-27 .. 60(20:21) #3 
 ҡʵ USA 1871 WASHINGTON 25CѺ5PB1227  (LD) Res-met129-27 .. 60(20:22) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 2$ 9PB1227  (LD) Res-met159-27 .. 60(20:22) #3 
 ҡʵ USA 1872 WASHINGTON 1$ 10PB1227  (LD) Res-met159-27 .. 60(20:22) #3 
 ʵ SEYCHELL 1937 KGVI CORONATION úش 5PB991  (LD) Res-met29-27 .. 60(20:23) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 50C 14PB1227  (LD) Res-met89-27 .. 60(20:23) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 50C 12PB1227  (LD) Res-met89-27 .. 60(20:24) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 1.5$ 21PB1227  (LD) Res-met159-27 .. 60(20:24) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 25C 13PB1227  (LD) Res-met89-27 .. 60(20:25) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 2$ 15PB1227  (LD) Res-met159-27 .. 60(20:25) #3 
 ҡʵ USA 1862 WASHINGTON 2$ 17PB1227  (LD) Res-met159-27 .. 60(20:26) #3 
 ʵ SALVADOR 1896 UPU OFFICIAL 5ǧ 9P339  (LD) Res-met69-27 .. 60(20:26) #3 
 ʵ USA 1953 շ 50 ǧ GS3  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:27) #3 
 ҡʵŢ ECUADOR 1892 50C 4P1162  (LD) Res-met69-27 .. 60(20:28) #3 
 ʵ BAHAMAS 1882 QV 1SH SC#22 ǧ 12P1048  (LD) Res-met299-27 .. 60(20:29) #3 
 ʵ USA 1955 շ 50 ǧ GS19  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:30) #3 
 ʵ SALVADOR 1898 CENTRAL AMERICA UNION 5PB339  (LD) Res-met89-27 .. 60(20:30) #3 
 ʵ USA 1955 շ 50 ǧ GS24  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:31) #3 
 ʵ HUNGARY 1951-52 BUILDING 11*BLK4 1P1047  (LD) Res-met199-27 .. 60(20:31) #3 
 ʵ USA 1953 շ 50 ǧ GS1  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:31) #3 
 ʵ USA 1954 շ 70 ǧ GS16  (LD) Res-met2099-27 .. 60(20:33) #3 
 ʵ USA 1954 շ 50 ǧ GS17  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:33) #3 
 ʵ USA 1954 շ 50 ǧ GS15  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:34) #3 
 ʵ USA 1954 շ 50 ǧ GS14  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:34) #3 
 ʵɳҡ USA 1953շ 100 ǧ GA30  (LD) Res-met2999-27 .. 60(20:35) #3 
 ʵ USA 1955 շ 50 ǧ GS18  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:37) #3 
 ʵ USA 1955 շ 50 ǧ GS20  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:37) #3 
 ʵ USA 1955 շ 70 ǧ GS25  (LD) Res-met2099-27 .. 60(20:40) #3 
 ʵ USA 1953 շ 50 ǧ GS13  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:40) #3 
 ʵ USA 1955 շ 50 ǧ GS23  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:42) #3 
 ʵ USA 1953 շ 50 ǧ GS9  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:42) #3 
 ʵ USA 1953 շ 50 ǧ GS7  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:42) #3 
 ʵ USA 1952 շ 50 ǧ GS26  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:46) #3 
 ʵ GERMANY 1964 BERLINúش 2P481  (LD) Res-met29-27 .. 60(20:46) #3 
 ʵ USA 1953 շ 50 ǧ GS11  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:46) #3 
 ʵ USA 1953 շ 50 ǧ GS4  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:47) #3 
 ʵ AUSTRIA 1875 EMPEROR FRANZ 10K SC#37 43P937  (LD) Res-met29-27 .. 60(20:47) #3 
 ʵ USA 1953 շ 50 ǧ GS6  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:48) #3 
 ʵ USA 1953 շ 50 ǧ GS12  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:48) #3 
 ʵ USA 1953 շ 50 ǧ GS8  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:49) #3 
 ʵ USA 1953 շ 50 ǧ GS5  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:49) #3 
 ʵ USA 1953 շ 50 ǧ GS2  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:49) #3 
 ʵ USA 1953 շ 50 ǧ GS10  (LD) Res-met1499-27 .. 60(20:51) #3 
 ʵ PERSIA 1894 SHAH EDDIN 1K SC#96 15PB1162  (LD) Res-met29-27 .. 60(20:51) #3 
 ʵ BELGIUM CONGO 1910 25C SC#49 1P1163  (LD) Res-met29-27 .. 60(20:52) #3 
 ʵ NEWFOUNDLAND 1911 KGV 2C SC#105 11P1205  (LD) Res-met39-27 .. 60(21:56) #3 
 ʵ NEWFOUNDLAND 1911 Q.MARY 1C SC#104 12P1205  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:00) #3 
 ʵ NEWFOUNDLAND 1928 MEMORIA 10C SC#153 8P1205  (LD) Res-met49-27 .. 60(22:00) #3 
 ʵ INDIA 1972 20P SC#557 12PB1203  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:00) #3 
 ʵ NEWFOUNDLAND 1932 CARIBOU 5C SC#190 8P1205  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:01) #3 
 ʵ INDIA 1972 1.45R SC#565 11PB1203  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:01) #3 
 ʵ INDIA 1972 20P SC#560 13PB1203  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:02) #3 
 ʵ SWITZERLAND 1929 PRO JUVENTUTE 10C 37P963  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:03) #3 
 ʵ MALAYA 1959 1ST FEDERAL PARLIAMENTúP945  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:03) #3 
 ʵ VIETNAM 1987 CAT NEW YEAR BLK10 1P484  (LD) Res-met89-27 .. 60(22:04) #3 
 ʵ RUSSIA 1913 TURKISH OFFICE SC#214 5P481  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:04) #3 
 ʵ RUSSIA 1913 TURKISH OFFICE SC#213 7P481  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:04) #3 
 ʵ VIETNAM 1979 ú 25աͧѾúش 2ش2P484  (LD) Res-met39-27 .. 60(22:05) #3 
 ʵ PERSIA 1925 SHAH QAJAR 7ǧ 1PB1162  (LD) Res-met49-27 .. 60(22:05) #3 
 ʵ SWITZERLAND 1929 PRO JUVENTUTE 20C 36P963  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:06) #3 
 ʵ NEW HERBRIDES 1968 CONCORDE úش 2P1163  (LD) Res-met39-27 .. 60(22:06) #3 
 ʵ PERSIA 1907 SHAH QAJAR 4ǧ 7PB1162  (LD) Res-met69-27 .. 60(22:06) #3 
 ʵ PERSIA 1928 AIRMAILѺ 2ǧ 3P1162  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:07) #3 
  ʵ PERSIA 1903 SHAH OFFICIALSC#O14-17 2PB1162  (LD) Res-met89-27 .. 60(22:07) #3 
 ʵ PERSIA 1926 COAT OF ARM 4ǧ 11PB1162  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:08) #3 
 ʵ 1991 2ҷѺʹ 1PB1139  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:09) #3 
 ʵ PERSIA 1889 SHAH 1K SC#78 21PB1163  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:10) #3 
 ʵ INDIA 1882 QV 4A6P SC#43 P694  (LD) Res-met299-27 .. 60(22:10) #3 
 ʵ UMM AL 1972 PENGUINš 5ǧ 1PB1163  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:11) #3 
 ʵ JAPAN 1899 KOBAN 20S YOKOHAMA 14PB1162  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:11) #3 
 ʵ PERSIA 1909 LION ARM 6ǧ 6P1162  (LD) Res-met59-27 .. 60(22:11) #3 
 ʵ PERSIA 1926 SHAH PAHLAVI 7ǧ 8PB1162  (LD) Res-met69-27 .. 60(22:12) #3 
 ʵ PERSIA 1929 SHAH 9ǧ 2P1162  (LD) Res-met89-27 .. 60(22:12) #3 
 ʵ PERSIA 1894 SHAH EDDIN 10C SC#94 16PB1162  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:12) #3 
 ʵ PERSIA 1935 AIRMAIL 3ǧ 10PB1162  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:13) #3 
 ʵ PERSIA 1902 COAT OF ARM úش 13PB1163  (LD) Res-met89-27 .. 60(22:13) #3 
 ʵ PERSIA 1885 COAT OF ARM 5C SC#59A 22PB1163  (LD) Res-met59-27 .. 60(22:14) #3 
 ʵ PERSIA 1903 OFFICIAL COAT OF ARM 12PB1163  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:15) #3 
 ʵ PERSIA 1889 COAT OF ARM 2C SC#74 15PB1163  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:15) #3 
 ʵ PERSIA 1891 COAT OF ARM SC#82-85 23PB1163  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:15) #3 
 ʵ PERSIA 1909 COAT OF ARM 26C SC#456 16PB1163  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:16) #3 
 ʵ BAHAMAS 1906 1P SC#104 4P1128  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:17) #3 
 ʵ GAMBIA 1966 BIRDS 3 ǧ 21PB1140  (LD) Res-met29-27 .. 60(22:17) #3 
 [END]ʵ GERMANY BERLIN SOVIET ZONE 8ǧ 17PB998  (LD) Res-met79-25 .. 60(04:46) #4 
 [END]ʵ ITALY 1944 SOCIALIST úش 1P996  (LD) Res-met29-25 .. 60(04:47) #4 
 [END]ʵ ITALY AEGEAN 1949 ARM 10C SC#60 3P996  (LD) Res-met29-25 .. 60(04:47) #4 
 [END]ʵ ITALY AEGEAN 1949 STATUE 5C SC#59 18P996  (LD) Res-met29-25 .. 60(04:48) #4 
 [END]ʵ FAR EASTERN REPUBLIC 1921 15R SC#45 8P989  (LD) Res-met39-25 .. 60(04:48) #4 
 [END]ʵ FAR EASTERN REPUBLIC 1921 30R SC#46 9P989  (LD) Res-met39-25 .. 60(04:48) #4 
 [END]ʵ HAUTE VOLTA 1972 DOMESTIC ANIMAL 8P987  (LD) Res-met19-25 .. 60(04:49) #4 
 [END]ʵ AUSTRIA 1886 OFFICE TURKEY 32P984  (LD) Res-met69-25 .. 60(04:50) #4 
 [END]ʵ AUSTRIA 1860 FRANZ 5KR 4P984  (LD) Res-met29-25 .. 60(04:50) #4 
 [END]ʵ SWEDEN 1961 BOOKLET GUSTAV VI 2PB975  (LD) Res-met89-25 .. 60(04:51) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1983 JESUS úش 1PB1238  (LD) Res-met89-25 .. 60(04:51) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1983 FESTIVAL REBIRTH 3PB1238  (LD) Res-met39-25 .. 60(04:51) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1984 PAINTINGúشBLK2 1PB1237  (LD) Res-met159-25 .. 60(04:52) #4 
 [END]ʵ UK BOOKLET QEII 50P 1PB975  (LD) Res-met89-25 .. 60(04:52) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1985 EARLY AIRCRAFT 4P1238  (LD) Res-met29-25 .. 60(04:52) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1986 BUTTERFLIES 3P1237  (LD) Res-met59-25 .. 60(04:53) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1986 ҧ HALLEY 1P1237  (LD) Res-met69-25 .. 60(04:53) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1983 FOLK DANCEúش 2P1237  (LD) Res-met69-25 .. 60(04:54) #4 
 [END]ʵ BELGIUM 1893 ARM 2C SC#61 17PB671  (LD) Res-met9-25 .. 60(04:54) #4 
 [END]ʵ TURKEY 1898 MILITARY 2PI SC#M4 6PB1073  (LD) Res-met89-25 .. 60(04:59) #4 
 [END]ʵ TURKEY 1898 MILITARY 20PA SC#M1 7PB1073  (LD) Res-met159-25 .. 60(04:59) #4 
 [END]ҡʵ ITALY 1945 MARCA 100L 30P973  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:03) #4 
 [END]ʵ USA 1861 WASHINGTON 3C Ѻ ST.LOUIS 10P1111  (LD) Res-met89-25 .. 60(05:03) #4 
 [END]ʵ INDIA 1865 QV 0.5P SC#20 BLK2 5P972  (LD) Res-met299-25 .. 60(05:04) #4 
 [END]ʵ TURKS QEII 20UNESCOúش 11P999  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:05) #4 
 [END]ʵ GERMANY DDR 1957 SEMI POST SC#B33 11PB1204  (LD) Res-met9-25 .. 60(05:19) #4 
 [END]ʵ NEWFOUNDLAND 1919 CARIBOU 3C SC#117 7P1205  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:19) #4 
 [END]ʵ ADEN KATHIRI 1942 SULTAN 1A SC#3 11P1203  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:20) #4 
 [END]ʵ SAMOA 1985 AUTOMOBILESúش 7PB1203  (LD) Res-met59-25 .. 60(05:20) #4 
 [END]ʵ BARBADOS 1981 HURRICANEúش 6PB1203  (LD) Res-met39-25 .. 60(05:21) #4 
 [END]ʵ SPAIN 1996 60C 2PB1204  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:21) #4 
 [END]ʵ INDIA 1972 20P SC#556 3PB1203  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:21) #4 
 [END]ʵ INDIA 1972 20P SC#566 2PB1203  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:22) #4 
 [END]ʵ INDIA 1973 20P SC#573 10PB1203  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:22) #4 
 [END]ʵ SALVADOR 1896 POSTAGE DUE úش 2PB339  (LD) Res-met159-25 .. 60(05:23) #4 
 [END]ʵ INDIA 1902 K.EDWARD VII SC#62 BLK2 PB696  (LD) Res-met89-25 .. 60(05:23) #4 
 [END]ʵ SALVADOR 1895 POSTAGE DUE 7ǧ 17P339  (LD) Res-met89-25 .. 60(05:23) #4 
 [END]ʵ ROMANIA 1948 FAMOUS PEOPLE 2PB646  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:24) #4 
 [END]ʵ GERMANY 1969 ú100ʵ BAYERN 2PB1163  (LD) Res-met19-25 .. 60(05:24) #4 
 [END]ʵ CHILE 1910 ú100ʧѾ 9PB1163  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:24) #4 
 [END]ʵ IRAQ 1942 K.FAISAL II SC#103 BLK4 2P1050  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:25) #4 
 [END]ʵ EGYPT 1872 SPHINX 20PA SC#21 38PB948  (LD) Res-met89-25 .. 60(05:25) #4 
 [END]ʵ RSA 1991 ­ӴѺ˹ 4P676   (LD) Res-met29-25 .. 60(05:26) #4 
 [END]ʵ FUJIRIA JFK 5ǧ 4P1195  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:26) #4 
 [END]ʵ NORTH BORNEO 1899 4C$10 SC#102 3P1195  (LD) Res-met129-25 .. 60(05:26) #4 
 [END]ʵ NORTH BORNEO 1899 4C$5 SC#101 2P1195  (LD) Res-met129-25 .. 60(05:27) #4 
 [END]ʵ NORTH BORNEO 1899 4C$1 SC#99 7P1195  (LD) Res-met89-25 .. 60(05:27) #4 
 [END]ʵ NORTH BORNEO 1899 4C25C SC#97 9P1195  (LD) Res-met79-25 .. 60(05:28) #4 
 [END]ʵ NORTH BORNEO 1899 4C$2 SC#100 12P1195  (LD) Res-met89-25 .. 60(05:28) #4 
 [END]ʵ NORTH BORNEO 1899 4C50C SC#98 8P1195  (LD) Res-met159-25 .. 60(05:28) #4 
 [END]ʵ NORTH BORNEO 1899 4C18C SC#95 10P1195  (LD) Res-met199-25 .. 60(05:29) #4 
 [END]ʵ FUJIRIA ANIMAL 1P1195  (LD) Res-met7-25 .. 60(05:29) #4 
 [END]ʵ TURKS 1966 ROYAL VISIT 2 ǧԴͺ 9P561  (LD) Res-met59-25 .. 60(05:30) #4 
 [END]ʵ MESOPOTAMIA 1918 IRAQ 1A 30PB1230  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:30) #4 
 [END]ʵ ADEN KATHIRI 1942 SULTAN 2A SC#5 13P1203  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:30) #4 
 [END]ʵ ADEN KATHIRI 1954 SULTAN 5C SC#29 12P1203  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:31) #4 
 [END]ʵ ADEN KATHIRI 1942 SULTANǧá SC#1 9P12031  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:31) #4 
 [END]ʵ ADEN KATHIRI 1946 VICTORYúش 15P1203  (LD) Res-met69-25 .. 60(05:32) #4 
 [END]ʵ TUVALU 1980 SHELL GUTTER PAIRúش 1P1203  (LD) Res-met199-25 .. 60(05:32) #4 
 [END]ʵ BRAZIL 1894 LIBERTY HEAD 200R SC#118 1P1050  (LD) Res-met9-25 .. 60(05:33) #4 
 [END]ʵ USA 1995 ؤŻѵʵԡ 1P696  (LD) Res-met59-25 .. 60(05:33) #4 
 [END]ʵ AUSTRALIA 1950 SC#226 BLK4 1PB873  (LD) Res-met59-25 .. 60(05:33) #4 
 [END]ʵ BRAZIL 1900 LIBERTY HEAD 200R SC#161 9P1050  (LD) Res-met9-25 .. 60(05:34) #4 
 [END]ʵ BRAZIL1894 SUGARLOAF MT. 50R SC#159 24P1050  (LD) Res-met9-25 .. 60(05:34) #4 
 [END]ʵ BRAZIL1899 LIBERTY HEAD 200R SC#144 14P1050  (LD) Res-met9-25 .. 60(05:35) #4 
 [END]ʵ BRAZIL1894 SUGARLOAF MT. 10R SC#112 31P1050  (LD) Res-met9-25 .. 60(05:35) #4 
 [END]ʵ EGYPT 1888 SPHINX 2M SC#44A 9PB948  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:35) #4 
 [END]ʵ SPAIN 1907 MADRID EXPO 10C 22P1128  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:36) #4 
 [END]ʵ BARBUDA 1975 BATTLE SHIP úش 15PB1046  (LD) Res-met129-25 .. 60(05:36) #4 
 [END]ʵ FRANCE 1903 SOWER 25C SC#141 23PB1046  (LD) Res-met39-25 .. 60(05:37) #4 
 [END]ʵ BRAZIL 1866 DOM PREDO 50R SC#56 17P1050  (LD) Res-met59-25 .. 60(05:37) #4 
 [END]ʵ SPAIN 1907 MADRID EXPO 1P 21P1128  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:37) #4 
 [END]ʵNEWFOUNDLAND 1928 STEAM SHIP 2C SC#146 P1205  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:38) #4 
 [END]ʵ FRANCE MADAGASCAR 5C ǧ 2P1203  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:38) #4 
 [END]ʵ NEWFOUNDLAND 1898 QV 1C SC#80 5P1203  (LD) Res-met39-25 .. 60(05:39) #4 
 [END]ʵ NEWFOUNDLAND 1928 MAP 1C SC#145 7P1203  (LD) Res-met39-25 .. 60(05:39) #4 
 [END]ʵ NEWFOUNDLAND 1928 KGV 3C SC#147 3P1203  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:40) #4 
 [END]ʵ NEWFOUNDLAND 1932 COD FISH 1C SC#183 6P1203  (LD) Res-met59-25 .. 60(05:40) #4 
 [END]ʵ NEWFOUNDLAND 1932 COD FISH 1C SC#184 4P1203  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:40) #4 
 [END] ʵ ADEN QUAITI 1942 SULTANǧá SC#1 10P1203  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:41) #4 
 [END]ʵ MALTA 1947 KGVI 0.5PѺ 22PB1230  (LD) Res-met9-25 .. 60(05:41) #4 
 [END]ʵ MALAYSIA SABAH BUTTERFLY 1C 5PB1230  (LD) Res-met9-25 .. 60(05:42) #4 
 [END]ʵ MALTA QEII 0.5P VICTORY CHURCH 5PB1230  (LD) Res-met9-25 .. 60(05:42) #4 
 [END]ʵ ARGENTINA 1890 JUAN BAUTISTA BLACK 13P696  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:43) #4 
 [END]ʵ ARGENTINA 1890 JUAN BAUTISTA RED 15P696  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:43) #4 
 [END]ʵ BRAZIL1899 LIBERTY HEAD 100R SC#143 15P1050  (LD) Res-met69-25 .. 60(05:44) #4 
 [END]ʵ BRAZIL 1890 REPUBLIC 200R SC#103 30P1050  (LD) Res-met9-25 .. 60(05:44) #4 
 [END]ʵ WHITE RUSSIA BELARUS 5ǧ 1PB1126  (LD) Res-met19-25 .. 60(05:44) #4 
 [END]ʵ BRAZIL 1878 DOM PREDO 100R SC#72 25P1050  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:45) #4 
 [END]ʵ SWEDEN 1872 NUMERAL 12ORE SC#22 27PB870  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:45) #4 
 [END]ʵNETHERLANDS INDIE1948 QUEEN 1G SC#288 2P1139  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:46) #4 
 [END]ʵзѺ SPAIN 14PB854  (LD) Res-met9-25 .. 60(05:46) #4 
 [END]ʵ NEW ZEALAND 1935 HEALTH 1P SC#B8 12PB1045  (LD) Res-met39-25 .. 60(05:46) #4 
 [END]ʵ BAHAMAS 1938 KGVI 6P SC#107 BLK4 3P1128  (LD) Res-met89-25 .. 60(05:47) #4 
 [END]ʵ BRAZIL1894 LIBERTY HEAD 300R SC#119 21P1050  (LD) Res-met9-25 .. 60(05:47) #4 
 [END]ʵ BRAZIL1894 LIBERTY HEAD 100R SC#116 16P1050  (LD) Res-met9-25 .. 60(05:48) #4 
 [END]ʵ BRAZIL1894 LIBERTY HEAD 300R SC#119 32P1050  (LD) Res-met9-25 .. 60(05:48) #4 
 [END]ʵ BRAZIL1894 LIBERTY HEAD 500R SC#120 22P1050  (LD) Res-met19-25 .. 60(05:48) #4 
 [END]ʵ USA 1917 WASHINGTON 4C SC#503 11P1239  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:49) #4 
 [END]ʵ ST.LUCIA 1864 QV 1P SC#11 48P1239  (LD) Res-met399-25 .. 60(05:50) #4 
 [END]ʵ COOK ISLANDS 1900 TOREA 0.5P SC#15 44P1239  (LD) Res-met199-25 .. 60(05:50) #4 
 [END]ʵ QUEENSLAND 1868 QV 6P SC#42A 39P1239  (LD) Res-met299-25 .. 60(05:50) #4 
 [END]ʵ USA 1873 OFFFICIAL WASHINGTON 3C 9P1239  (LD) Res-met199-25 .. 60(05:51) #4 
 [END]ʵ FRANCE REUNION 1943 FRENCH 5P637  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:51) #4 
 [END]ʵ USA 1873 OFFFICIAL LINCOLN 6C 17P1239  (LD) Res-met39-25 .. 60(05:52) #4 
 [END]ʵ USA 1914 WASHINGTON 6C SC#429 15P1239  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:53) #4 
 [END]ʵ USA 1914 WASHINGTON 6C SC#429 12P1239  (LD) Res-met39-25 .. 60(05:53) #4 
 [END]ʵ HONG KONG 1903 K.EDVII 1C SC#71 25P1239  (LD) Res-met69-25 .. 60(05:54) #4 
 [END]ҡʵ USA PACIFIC MUTUAL TELEGRAPH 28P1239  (LD) Res-met89-25 .. 60(05:54) #4 
 [END]ʵ USA 1870 FRANKLIN 1C BLK2Ѻҳ 2P696  (LD) Res-met599-25 .. 60(05:55) #4 
 [END]ʵ PARAGUAY 1951 UPU 2C 9P119  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:55) #4 
 [END]ʵ ARMENIA 1920 EAGLE & SWORD 32P119  (LD) Res-met29-25 .. 60(05:55) #4 
 [END]ʵ USA 1873 OFFFICIAL LINCOLN 6C 18P1239  (LD) Res-met199-25 .. 60(05:56) #4 
 [END]ʵ USA 1870 WASHINGTON 3C SC#147 9P1239  (LD) Res-met89-25 .. 60(05:56) #4 
 [END]ҡʵ USA 1900 TELEGRAPH ͺç 6P1239  (LD) Res-met89-25 .. 60(05:57) #4 
 [END]ҡʵ USA 1883 NORTHERN MUTUAL 10P1239  (LD) Res-met89-25 .. 60(05:57) #4 
 [END]ҡʵ USA 1899 WESTERN UNION ͺç 4P1239  (LD) Res-met89-25 .. 60(05:57) #4 
 [END]ҡʵ USA 1898 WESTERN UNION ͺç 2P1239  (LD) Res-met89-25 .. 60(05:58) #4 
 [END]ҡʵ USA 1900 WESTERN UNION ͺç 5P1239  (LD) Res-met89-25 .. 60(05:58) #4 
 [END]ҡʵ USA 1890 WESTERN UNION ͺç 1P1239  (LD) Res-met89-25 .. 60(05:58) #4 
 [END]ʵ POLAND 1930 óçͧѹѳä 3P1013  (LD) Res-met29-25 .. 60(06:45) #4 
 [END] ʵ 1953 ɳ 1.5ҷ 6PB334  (LD) Res-met49-25 .. 60(06:51) #4 
 [END]ʵҧ TONGA 1981 SPECIMEN 15PB12018  (LD) Res-met199-25 .. 60(07:30) #4 
 [END]ʵ HAITI 1958 MAP úش 10PB1014  (LD) Res-met29-25 .. 60(07:31) #4 
 [END]ɳҡ HAITI 1960 WORLD REFUGEEú11PB1014  (LD) Res-met29-25 .. 60(07:31) #4 
 [END]ʵ CINDERELLAS 1961 BOOKLET ҡ 14PB12018  (LD) Res-met29-25 .. 60(07:42) #4 
 [END]ʵ KENYA 1966 ANIMALS 5PB1016  (LD) Res-met39-25 .. 60(07:59) #4 
 [END]ʵ JAMAICA 1945 CONSTITUATION 6PB1016  (LD) Res-met29-25 .. 60(08:00) #4 
 [END]ʵ CENTRAL LITHUANIA 1921 CATHEDRAL 11P1020  (LD) Res-met29-25 .. 60(11:06) #4 
 [END]ʵ CENTRAL LITHUANIA 1921 ARMS 9P1020  (LD) Res-met29-25 .. 60(11:06) #4 
 [END]ʵ CENTRAL LITHUANIA 1921 CHURCH 12P1020  (LD) Res-met29-25 .. 60(11:07) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1983 WINTER OLYMPICúش 4P1231  (LD) Res-met89-25 .. 60(11:07) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1985 PAINTING 5P1231  (LD) Res-met69-25 .. 60(11:08) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1988 WINTER OLYMPICúش 2PB1231  (LD) Res-met79-25 .. 60(11:08) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1983 FLOWERS úش 2P1232  (LD) Res-met89-25 .. 60(11:08) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1985 MUSIC YEAR BLK2úش 1PB1232  (LD) Res-met159-25 .. 60(11:09) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1985 MUSHROOMSúش 3P1236  (LD) Res-met89-25 .. 60(11:09) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1986 FRUITS 3PB1233  (LD) Res-met29-25 .. 60(11:10) #4 
 [END] ʵ CAMBODIA 1984 AIRMAIL 15R BLK2 2PB1236  (LD) Res-met89-25 .. 60(11:10) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1986 CULTURE BLK2úش 1P1232  (LD) Res-met299-25 .. 60(11:10) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1984 SUMMER OLYMPICúش 5PB1233  (LD) Res-met89-25 .. 60(11:11) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1984 AIRMAIL 10R BLK2 1PB1236  (LD) Res-met89-25 .. 60(11:11) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1987 SUMMER OLYMPICúش 1PB1235  (LD) Res-met89-25 .. 60(11:12) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1990 OLYMPIC BARCELONA 4P1236-7  (LD) Res-met39-25 .. 60(11:12) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1986 SPACE 3P1235  (LD) Res-met69-25 .. 60(11:12) #4 
 [END] ʵ CAMBODIA 1984 WINTER OLYMPIC 6ǧ 5P1237  (LD) Res-met69-25 .. 60(11:13) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1986 AIRMAIL 1P1236  (LD) Res-met89-25 .. 60(11:13) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1984 AIRMAIL 2P1236  (LD) Res-met89-25 .. 60(11:13) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1985 BOATS 3PB1234  (LD) Res-met39-25 .. 60(11:14) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1985 SPACE 3P1233  (LD) Res-met59-25 .. 60(11:14) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1984 FLOWERS 1PB1234  (LD) Res-met69-25 .. 60(11:15) #4 
 [END] ʵ CAMBODIA 1989 WINTER OLYMPIC 6PB1236  (LD) Res-met19-25 .. 60(11:15) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1986 HALLEY BLK2 úش 1P1234  (LD) Res-met159-25 .. 60(11:15) #4 
 [END] ʵ CAMBODIA 1984 PAINTINGúش 1P1235  (LD) Res-met89-25 .. 60(11:16) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1983 SUMMER OLYMPIC 2P1234  (LD) Res-met69-25 .. 60(11:20) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1985 TRADITION DANCEúش 3PB1235  (LD) Res-met69-25 .. 60(11:20) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1985 WORLD CUP SOCCER 4P1233  (LD) Res-met59-25 .. 60(11:21) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1984 FLOWERS 2P1233  (LD) Res-met59-25 .. 60(11:21) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1988 VARIOUS CATS 4PB1235  (LD) Res-met69-25 .. 60(11:21) #4 
 [END]ʵ CAMBODIA 1986 SHIPS 6ǧ 5PB1234  (LD) Res-met69-25 .. 60(11:22) #4 
 [END] ʵ ST.HELENA 1902 K.EDVII 0.5P SC#48 27P1025  (LD) Res-met69-25 .. 60(12:19) #4 
 [END] ʵ INDIA 1882 QV 1A6P SC#39 17P1025  (LD) Res-met69-25 .. 60(12:19) #4 
 [END]ʵ INDIA 1882 QV 9P SC#37 BLK2 7P1025  (LD) Res-met159-25 .. 60(12:20) #4 
 [END]ʵ INDIA PATIALA STATE KGVI 3P 9P1025  (LD) Res-met29-25 .. 60(12:20) #4 
 [END] ʵ INDIA PATIALA STATE KGV 0.5A 8P1025  (LD) Res-met29-25 .. 60(12:21) #4 
 [END]ͧҵҧ QUEEN VICTORIA 2P1269  (LD) Res-met499-25 .. 60(13:03) #4 
 [END]ͧҵҧ QUEEN VICTORIA1PB1269  (LD) Res-met499-25 .. 60(13:04) #4 
 [END]ͧҵҧ QUEEN VICTORIA2PB1269  (LD) Res-met699-25 .. 60(13:05) #4 
 [END]ʡҵҧ GUIANA 1893 1P1269  (LD) Res-met199-25 .. 60(13:11) #4 
 [END]ʵ BOHEMIA 1941 RED CROSS NURSE 9PB238  (LD) Res-met29-25 .. 60(14:20) #4 
 [END]ʵ GERMAN 1944 HERO MEMORIAL DAYúش 12PB238  (LD) Res-met299-25 .. 60(14:20) #4 
 [END]ʵ BOHEMIA 1941 RED CROSS NURSE 8PB238  (LD) Res-met29-25 .. 60(14:20) #4 
 [END]ʵ BOHEMIA 1941 MOZART 10PB238  (LD) Res-met29-25 .. 60(14:21) #4 
 [END]ʵҵҧ CIGAR BAND 1P1248  (LD) Res-met299-25 .. 60(14:49) #4 
 [END]ʵҵҧ CIGAR BAND 1PB1248  (LD) Res-met299-25 .. 60(14:50) #4 
 [END]ʵҵҧ CIGAR BAND 1P1249  (LD) Res-met299-25 .. 60(14:51) #4 
 [END]ʵҵҧ CIGAR BAND 1PB1249  (LD) Res-met299-25 .. 60(14:52) #4 
 [END]ʵҵҧ CIGAR BAND 1P1250  (LD) Res-met299-25 .. 60(14:52) #4 
 [END]ʵҵҧ CIGAR BAND 1PB1250  (LD) Res-met299-25 .. 60(14:53) #4 
 [END]ʵҵҧ CIGAR BAND 1P1251  (LD) Res-met399-25 .. 60(14:54) #4 
 [END]ʵҵҧ CIGAR BAND 1PB1251  (LD) Res-met299-25 .. 60(14:55) #4 
 [END]ʵҵҧ CIGAR BAND 1P1252  (LD) Res-met299-25 .. 60(14:56) #4 
 [END]ʵҵҧ CIGAR BAND 1PB1252  (LD) Res-met299-25 .. 60(14:57) #4 
 [END]ʵҵҧ CIGAR BAND 1P1253  (LD) Res-met499-25 .. 60(14:57) #4 
 [END]ʵҵҧ CIGAR BAND 1PB1253  (LD) Res-met399-25 .. 60(14:58) #4 
 [END]ʵҵҧ COSTA RICA 1937 EXPO 15P1318  (LD) (Pod001) Res-met91125 .. 60(15:13)  
  ʵ URUGUAY 1888 NUMERAL 10C 14P217  (LD) Res-met29-25 .. 60(17:05) #4 
 ʵ URUGUAY 1888 NUMERAL 25C TOP 13P217  (LD) Res-met29-25 .. 60(17:06) #4 
  ʵ SPAIN 1879 K.ALFONSO XII 10C SC#244 26P217  (LD) Res-met29-25 .. 60(17:06) #4 
 ʵ SPAIN 1870 ESPANA 50C SC#166 22P217  (LD) Res-met29-25 .. 60(17:06) #4 
 ʵ CUBA 1898 K.ALFONSO XIII 1M SC#156 31P217  (LD) Res-met29-25 .. 60(17:50) #4 
 ʵ COLOMBIA 1877 CONDOR 5C SC#73 7P212  (LD) Res-met49-25 .. 60(17:50) #4 
 ʵ COLOMBIA 1877 CONDOR 5C SC#73 8P212  (LD) Res-met69-25 .. 60(17:50) #4 
 ʵ COLOMBIA 1877 LIBERTY HEAD 10C SC#74 4P212  (LD) Res-met69-25 .. 60(17:52) #4 
 ʵ JAMAICA 1911 ARM 6P SC#42 20P212  (LD) Res-met199-25 .. 60(17:52) #4 
 ʵ JAMAICA 1901 FALLS 1P SC#32 1P212  (LD) Res-met69-25 .. 60(17:53) #4 
 ʵ JAMAICA 1964 ARM 10SH SC#231 2P212  (LD) Res-met39-25 .. 60(17:54) #4 
 ʵ JAMAICA 1903 ARM 0.5P SC#33 18P212  (LD) Res-met39-25 .. 60(17:54) #4 
 ʵ JAMAICA 1903 ARM 2.5P SC#35 19P212  (LD) Res-met89-25 .. 60(17:54) #4 
  ʵ DAHOMEY 1961 CAREER BLK6úش P193  (LD) Res-met599-25 .. 60(18:12) #4 
 ʵ EL SALVADOR 1867 VOLCANO SC#1 P732  (LD) Res-met129-25 .. 60(21:33) #4 
 ʵ SPAIN 1872 KING AMADEO 10C P732㹤  (LD) Res-met499-25 .. 60(21:33) #4 
 ʵ SPAIN 1882 K.ALFONSO XII 75C P732  (LD) Res-met39-25 .. 60(21:33) #4 
 ʵ SS K.EDVII 1C PENANG P732  (LD) Res-met69-25 .. 60(21:34) #4 
 ʵ SS QV 1C SINGAPORE P732  (LD) Res-met69-25 .. 60(21:34) #4 
 ʵ NATAL 1861 QV SHALON HEAD 3P SC#11 P732  (LD) Res-met499-25 .. 60(21:35) #4 
 ʵ SPAIN 1874 JUSTICE 1P SC#208 P732  (LD) Res-met399-25 .. 60(21:35) #4 
 ʵ SPAIN 1879 K.ALFONSO XII 25C P732  (LD) Res-met29-25 .. 60(21:35) #4 
 ҡʵ INDIA HOLKAR 1A 11PB1099  (LD) Res-met29-02 .. 60(16:13) #4 
 ʵ INDIA HYDERABAD 1937 SILVER JUBILEE 7PB1156  (LD) Res-met29-02 .. 60(16:17) #4 
  ʵ VICTORIA 1886 QV 4P SC#163ǧ 40PB1156  (LD) Res-met89-02 .. 60(16:17) #4 
  ʵ MALTA 1951 MADONNA&CHILDúش 13PB1150  (LD) Res-met39-02 .. 60(16:18) #4 
 ʵ DAVAAR ISLAND JFK GOLD FOIL 3PB1150  (LD) Res-met89-02 .. 60(16:18) #4 
 ʵ MONTENEGRO 1902 PRINCE NICHOLAS1 13P770  (LD) Res-met89-02 .. 60(16:30) #4 
 ʵ WURTTEMBURG 1920 VIEW STUTTGART 18PB745  (LD) Res-met89-02 .. 60(16:32) #4 
 ʵ GERMANY CASTLE BOOKLET 9PB1062  (LD) Res-met29-02 .. 60(18:05) #4 
 ʵ POLAND 7ǧ ؿѹ 8PB1062  (LD) Res-met29-02 .. 60(18:06) #4 
  ʵ GB 1971 QEII WRITER úش 2P1111  (LD) Res-met29-02 .. 60(18:06) #4 
 ʵ GB 1977 QEII SILVER JUBILEEúش 6P1111  (LD) Res-met59-02 .. 60(18:07) #4 
  ʵ GB 1972 QEII BROADCASTINGúش 4P1111  (LD) Res-met39-02 .. 60(18:07) #4 
  ʵ GB 1969 QEII CATHEDRALSúش 5P1111  (LD) Res-met59-02 .. 60(18:07) #4 
 ʵ HAWAII 1883 PRINCESS LIKELIKE 15PB1062  (LD) Res-met49-02 .. 60(18:08) #4 
 ʵ BELGIUM 1894 ARM ANTWERP 5C SC#76 12PB1062  (LD) Res-met89-02 .. 60(18:08) #4 
 ʵ ISRAEL TAB 6ǧ 7PB1062  (LD) Res-met59-02 .. 60(18:08) #4 
 ʵ SWITZERLAND 1973 WMO EMBLEMúش 1P1083  (LD) Res-met29-02 .. 60(18:09) #4 
 ʵ USA PHILIPPINES 1906 LAWTON 10C 34P1030   (LD) Res-met29-02 .. 60(18:09) #4 
 ʵ USA PHILIPPINES 1906 LEGASPI 8C 33P1030  (LD) Res-met29-02 .. 60(18:10) #4 
 ʵ .5 Ѵʵҧ 19P1030  (LD) Res-met89-02 .. 60(18:10) #4 
 ʵ CANADA 1922 KGV 5C SC#112 ҹç1ҹ 21P1  (LD) Res-met29-02 .. 60(18:10) #4 
 ʵ GERMAN SAXONY 1863 ARM 0.5NG 25P1030  (LD) Res-met29-02 .. 60(18:11) #4 
 ʵ BRITISH NORTH BORNEO 1886 ARM 1C 27P1030   (LD) Res-met89-02 .. 60(18:11) #4 
  ʵ GB 1970 SPORTS úش 16P1111  (LD) Res-met29-02 .. 60(18:12) #4 
 ʵ BRAZIL 1929 AIRMAIL 300R SC#C19 13PB1062  (LD) Res-met29-02 .. 60(18:12) #4 
  ʵ CAPE OF GOOD HOP 1896 QV 0.5P SC#42 20P972  (LD) Res-met59-02 .. 60(18:13) #4 
 ʵ SS 1904 K.ED VII 50C SC#121 16P972  (LD) Res-met399-02 .. 60(18:13) #4 
  ʵ ITALY 1945 SPECIAL DELIVERY 10L 4P998  (LD) Res-met29-02 .. 60(18:13) #4 
 ʵ SUDAN NATIVE WOMAN BLK4*4 1PB999  (LD) Res-met199-02 .. 60(18:14) #4 
 ʵ BAHAMAS 1882 QV 1SH SC#22 WMK.2 7PB604   (LD) Res-met899-02 .. 60(18:14) #4 
 ʵ FALKLAND IS INDEPENDENCE QEII 0.5P 14P972  (LD) Res-met9-02 .. 60(18:14) #4 
 ʵ BECHUANALAND KGVI 3P 17P972  (LD) Res-met9-02 .. 60(18:15) #4 
 ʵ INDIA 1882 QV 1A6P SC#39 7P972  (LD) Res-met69-02 .. 60(18:15) #4 
 ʵ QUEENSLAND 1890 QV 2.5P SC#92 41PB1041  (LD) Res-met129-02 .. 60(18:16) #4 
 ʵ SOUTH AUSTRA 1891 QV 2.5PѺ SC#94 36PB1041  (LD) Res-met79-02 .. 60(18:16) #4 
 ʵ PORTUGAL 2P1001  (LD) Res-met9-02 .. 60(18:17) #4 
 ʵ GERMANY WEST SAXONY 1945 9ǧ 5P1001  (LD) Res-met79-02 .. 60(18:17) #4 
 ʵ MOROCCO 1958 WORLD'S FAIR 2ǧ 2P999  (LD) Res-met29-02 .. 60(18:17) #4 
 ʵ GIBRALTAR KGVI 1.5P 12P972  (LD) Res-met9-02 .. 60(18:18) #4 
 ʵ MOZAMBIQUE COMPANY 1937 COCONUT PALM 4P1102  (LD) Res-met29-02 .. 60(18:18) #4 
 ʵ MOZAMBIQUE COMPANY TRIANGLE 5P1102  (LD) Res-met89-02 .. 60(18:19) #4 
 ʵ MOZAMBIQUE COMPANY 1937 RAILROAD 2P1102  (LD) Res-met29-02 .. 60(18:19) #4 
  ʵ ROMANIA 1940 RED CROSS 3PB999  (LD) Res-met29-02 .. 60(18:20) #4 
 ʵ GB 1855 QV 4P SC#22 BLUISH PAPER 33P963  (LD) Res-met399-02 .. 60(18:20) #4 
 ʵ SWITZERLAND 1878 POSTAGE DUEǧͧ P647  (LD) Res-met59-02 .. 60(18:21) #4 
 ʵ SWITZERLAND 1878 POSTAGE DUEǧá P647  (LD) Res-met69-02 .. 60(18:21) #4 
 ʵ BOHEMIA 1942 HITLER úش 1P639  (LD) Res-met499-02 .. 60(18:22) #4 
 ʵ BOHEMIA 1937 NEWSPAPERS úش P639  (LD) Res-met89-02 .. 60(18:22) #4 
 ʵ SPAIN 1862 QUEEN ISABELLA II 2C SC#56 2P617  (LD) Res-met79-02 .. 60(18:23) #4 
 ʵ SPAIN 1865 QUEEN ISABELLA II 4C SC#75 8P617  (LD) Res-met79-02 .. 60(18:23) #4 
 ʵ SPAIN 1873 ESPANA 10C SC#193 15P617  (LD) Res-met49-02 .. 60(18:23) #4 
 ʵ VICTORIA 1890 1P SC#169Ѻ173 9P617  (LD) Res-met69-02 .. 60(18:24) #4 
 ʵ SPAIN 1879 K.ALFONSO XII 25C SC#245 P617  (LD) Res-met39-02 .. 60(18:24) #4 
 ʵ JAMAICA 1964 QEII 3SH SC#230 P608  (LD) Res-met39-02 .. 60(18:24) #4 
 ʵ USA 1875 ZACHERY 5C SC#179 6PB610  (LD) Res-met399-02 .. 60(18:25) #4 
 ʵ JAMAICA 1919 KGV 0.5P SC#75 P608  (LD) Res-met39-02 .. 60(19:33) #4 
 ʵ JAMAICA 1970 FAMOUS PEOPLE 4ǧ P608  (LD) Res-met29-02 .. 60(19:33) #4 
 ҡʵ FRANCE CERES 60C 5P784  (LD) Res-met59-02 .. 60(19:34) #4 
 ҡʵ FRANCE CERES 90C 11P784  (LD) Res-met59-02 .. 60(19:34) #4 
 ҡʵ FRANCE CERES 45C 1P784  (LD) Res-met59-02 .. 60(19:35) #4 
 ʵ HUNGARY 12 ǧ 10PB784  (LD) Res-met59-02 .. 60(19:35) #4 
 ʵ ARGENTINA Ѻ 12 ǧ 11PB784  (LD) Res-met59-02 .. 60(19:35) #4 
 ʵ ITALY 1959 25L SC#765 9PB784  (LD) Res-met29-02 .. 60(19:36) #4 
 ʵ LAO 1PB784  (LD) Res-met29-02 .. 60(19:36) #4 
 ʵ VIETNAM RED CROSS HENRY DUNANT 3PB784  (LD) Res-met29-02 .. 60(19:37) #4 
 ʵ MALI OFFICIAL 4ǧ 7PB784  (LD) Res-met29-02 .. 60(19:37) #4 
 ʵ RUSSIA 1921 SEMI POST VOLGA RIVER 2PB770  (LD) Res-met89-02 .. 60(19:37) #4 
 ʵ SARAWAK KGVI 2C 3P609  (LD) Res-met19-02 .. 60(19:38) #4 
 ʵ NORTH BORNEO QEII PAYAU 1C 4P609  (LD) Res-met29-02 .. 60(19:38) #4 
 ʵ JAMAICA 1919 KGVI WW1 1P608  (LD) Res-met69-02 .. 60(19:39) #4 
 ʵ JAMAICA 1938 KGVI 5SH SC#127 21P608  (LD) Res-met89-02 .. 60(19:39) #4 
 ʵ GOLD COAST 1884 QV 0.5P SC#14a 8PB609  (LD) Res-met159-02 .. 60(19:39) #4 
 ʵ TRANSVAAL 1894 WAGON ARM 0.5P SC#148 PB609  (LD) Res-met29-02 .. 60(19:40) #4 
 ʵ CYPRUS 1894 QV 0.5PI SC#28 6PB609  (LD) Res-met89-02 .. 60(19:40) #4 
 ʵ NIUE QEII 20C 23P609  (LD) Res-met29-02 .. 60(19:41) #4 
 ʵ CEYLON 1947 KGVI CONSTITUTIONúش 1PB609  (LD) Res-met159-02 .. 60(19:41) #4 
 ʵ JOHORE 1904 SULTAN IBRAHIM SC#59 17P609  (LD) Res-met29-02 .. 60(19:41) #4 
 ʵ SS 1867 ERROR QV 8C SC#13A WMK.1 131P609  (LD) Res-met599-02 .. 60(19:42) #4 
 ʵ MALAYA QEII & SULTAN 9ǧ 16P609  (LD) Res-met89-02 .. 60(19:42) #4 
 ʵ SARAWAK QEII LOGGING 1C 2P609  (LD) Res-met29-02 .. 60(19:43) #4 
 ʵ TANZANIA JAMHURI AGRICULTURE 1P609  (LD) Res-met29-02 .. 60(19:43) #4 
 ʵ USA 1870 JACKSON 2C SC#146 7PB610  (LD) Res-met199-02 .. 60(19:44) #4 
 ʵ MOLDOVA 1991 ARM BLK2úش 5PB610  (LD) Res-met79-02 .. 60(19:44) #4 
 ʵ RUSSIA 1917 ARM 5ǧؿѹ 4PB610  (LD) Res-met89-02 .. 60(19:44) #4 
 ҡʵ CHILE 1883 TELEGRAPH ARM 10C 3PB610  (LD) Res-met89-02 .. 60(19:45) #4 
 ʵ CUBA 1907 50C SC#238 BLK25 1PB610  (LD) Res-met199-02 .. 60(19:45) #4 
 ҡʵ CHILE 1883 TELEGRAPH ARM 2C 2PB610  (LD) Res-met69-02 .. 60(19:45) #4 
 ʵ RUSSIA 1940 ARMY 3ǧؿѹ 1PB770  (LD) Res-met29-02 .. 60(19:46) #4 
 ʵ´ǧáѪŷ 9 ѺҾ 11P1241  (LD) Res-met1-03 .. 60(06:46)  
 ʵѪŷ 9 ¹ ҹ 8PB1241  (LD) Res-met1-03 .. 60(06:49)  
 ʵѪŷ 9 ¹ ҹ 9PB1241  (LD) Res-met1-03 .. 60(06:50) #4 
 ʵѪŷ 9 ¹ ҹ 10PB1241  (LD) Res-met1-03 .. 60(06:51)  
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 1PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(11:15) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 2PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(11:15) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 3PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(11:16) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 4PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(11:17) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 5PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(11:17) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 6PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(11:18) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 7PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(11:19) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 8PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(11:19) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 9PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(11:20) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 10PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:33) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 11PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:34) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 12PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:34) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 13PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:35) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 14PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:35) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 15PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:36) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 16PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:37) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 17PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:37) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 18PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:38) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 19PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:38) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 20PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:39) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 21PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:39) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 22PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:40) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 23PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:41) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 24PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:41) #4 
 ʵҵҧ NAZI HITLER Ѻ 25PB622  (LD) Res-met1-03 .. 60(12:42) #4 
 ʵ JAPAN 1960 OZAKI MEMORIAL HALL 30PB622  (LD) Res-met29-03 .. 60(12:45) #4 
 ʵ JAPAN 1962 RIFLE SHOOTING 27PB622  (LD) Res-met29-03 .. 60(12:49) #4 
 ʵ JAPAN 1945 SUN RISE AT SEA AND PALN 28PB622  (LD) Res-met29-03 .. 60(12:51) #4 
 ʵ JAPAN 1937 GEN NOGI 2S 27PB622  (LD) Res-met29-03 .. 60(12:53) #4 
 ʵ JAPAN BUTTERFLY COIL BLK2 26PB622  (LD) Res-met29-03 .. 60(12:54) #4 
 ʵ MALAYA SELANGOR SULTAN $1 1PB623  (LD) Res-met29-03 .. 60(13:07) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN $1 2PB623  (LD) Res-met29-03 .. 60(13:08) #4 
 ʵ MALAYA SEMBILAN MOSQUE 5C 3PB623  (LD) Res-met9-03 .. 60(13:10) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN 2C 4PB623  (LD) Res-met29-03 .. 60(13:10) #4 
 ʵ MALAYA KEDAH RICE SHEAF 8PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(13:11) #4 
 ʵ MALAYA JAPAN KGVI 10PB623  (LD) (Pod001) Res-met3103 .. 60(13:12)  
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN 12PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(13:13) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN 13PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(13:14) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN 14PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(13:15) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN 15PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(13:16) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN 16PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(13:16) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN 17PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(13:17) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN 18PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(13:18) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN 19PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(13:18) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN 22PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(13:19) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN 23PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(13:20) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN 24PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(13:21) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN 26PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(13:57) #4 
 ʵ MALAYA MALACCA KGVI 27PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(13:58) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN $1 28PB623  (LD) Res-met29-03 .. 60(13:58) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN 31PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(13:59) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR PENANG QEII 34PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:00) #4 
 ʵ MALAYA MALACCA QEII 35PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:01) #4 
 ʵ MALAYA TRENGGANU SULTAN 37PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:02) #4 
 ʵ MALAYA PERAK SULTAN 38PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:02) #4 
 ʵ MALAYA MALACCA KGVI 41PB623  (LD) (Pod001) Res-met3103 .. 60(14:03)  
 ʵ MALAYA PENANG KGVI 40PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:04) #4 
 ʵ MALAYA PERLIS SULTAN 42PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:05) #4 
 ʵ MALAYA PENANG QEII 43PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:06) #4 
  ʵ MALAYA MALACCA KGVI 44PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:07) #4 
 ʵ MALAYA JOHOR SULTAN 49PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:08) #4 
 ʵ MALAYA TRENGGANU SULTAN 50PB623  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:09) #4 
 ʵ MALAYA SS KGVI 8ǧ 2P624  (LD) (Pod001) Res-met3103 .. 60(14:18)  
 ʵ MALAYA SS KGVI BMA ERROR ¹ 8P624  (LD) (Pod001) Res-met3103 .. 60(14:20)  
 ʵ MALAYA PENANG KGVI 7ǧ 9P624  (LD) (Pod001) Res-met3103 .. 60(14:21)  
 ʵ MALAYA SINGAPORE KGVI 8ǧ 2PB624  (LD) (Pod001) Res-met3103 .. 60(14:24)  
 ʵ MALAYA SELANGOR QEII Ѻ 4PB624  (LD) (Pod001) Res-met3103 .. 60(14:25)  
 ʵ MALAYA PENANG QEII Ѻ 7PB624  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:26) #4 
 ʵ MALAYA MAP Ѻ 6PB624  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:27) #4 
 ʵ MALAYA PENANG QEII Ѻ 8PB624  (LD) (Pod001) Res-met3103 .. 60(14:28)  
 ʵ MALAYA RUBBER TAPPING Ѻ 10PB624  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:29) #4 
 ʵ MALAYA KGVI Ѻ 11PB624  (LD) (Pod001) Res-met3103 .. 60(14:30)  
 ʵ MALAYA TIGER Ѻ 12PB624  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:31) #4 
 ʵ MALAYSIA BUTTERFLY Ѻ 13PB624  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:32) #4 
 ʵ MALAYSIA STATES SULTAN BLK2*6 3P627  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:35) #4 
 ʵ MALAYSIA FRUITS 5ǧ 5P627  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:36) #4 
 ʵ MALAYSIA JOHORE SULTAN Ѻ 6P627  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:37) #4 
 ʵ MALAYSIA STATES SULTAN 8ǧ 1PB627  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:39) #4 
 ʵ MALAYSIA STATES SULTAN 8ǧ 2PB627  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:39) #4 
 ʵ MALAYSIA STATES SULTAN 9ǧ 3PB627  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:40) #4 
  ʵ MALAYSIA STATES SULTAN 9ǧ 4PB627  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:41) #4 
  ʵ ROMANIA POSTAGE DUE 6 ǧ 1P628  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:43) #4 
 ʵ ROMANIA KING CAROL I 3P628  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:45) #4 
  ʵ ROMANIA KING CAROL I 4P628  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:46) #4 
  ʵ ROMANIA KING CAROL I 5P628  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:46) #4 
  ʵ ROMANIA KING CAROL I 6P628  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:47) #4 
  ʵ ROMANIA KING CAROL I 7P628  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:47) #4 
  ʵ ROMANIA KING CAROL I 11P628  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:48) #4 
  ʵ ROMANIA KING CAROL I 12P628  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:49) #4 
  ʵ ROMANIA KING CAROL I 13P628  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:49) #4 
  ʵ ROMANIA KING CAROL I 14P628  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:50) #4 
 ʵ MALAYA 1961 SYMBOL 1P629  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:53) #4 
 ʵ MALAYA 1962 MALARIA 2P629  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:54) #4 
 ʵ MALAYA AGRICULTURE 4P629  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:55) #4 
 ʵ MALAYA 1959 KEDAH SULTAN 5P629  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:56) #4 
 ʵ MALAYA STATES ORCHID SULTAN 3ǧ 6P629  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:57) #4 
 ʵ MALAYA STATES ORCHID SULTAN 3ǧ 7P629  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:58) #4 
 ʵ MALAYA STATES ORCHID SULTAN 3ǧ 8P629  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:59) #4 
 ʵ MALAYA STATES ORCHID SULTAN 3ǧ 9P629  (LD) Res-met1-03 .. 60(14:59) #4 
 ʵ MALAYA STATES ORCHID SULTAN 3ǧ 10P629  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:00) #4 
 ʵ MALAYA STATES ORCHID SULTAN 3ǧ 12P629  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:00) #4 
 ʵ MALAYA STATES ORCHID SULTAN 3ǧ 13P629  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:01) #4 
 ʵ MALAYA STATES BUTTERFLY SULTAN 3ǧ 11P629  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:01) #4 
 ʵ MALAYA STATES BUTTERFLY SULTAN 3ǧ 14P629  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:02) #4 
 ʵ MALAYA STATES BUTTERFLY SULTAN 3ǧ 1PB629  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:09) #4 
 ʵ MALAYA STATES BUTTERFLY SULTAN 3ǧ 2PB629  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:10) #4 
 ʵ MALAYA STATES BUTTERFLY SULTAN 3ǧ 3PB629  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:11) #4 
 ʵ MALAYA STATES BUTTERFLY SULTAN 3ǧ 4PB629  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:11) #4 
 ʵ MALAYA STATES BUTTERFLY SULTAN 3ǧ 5PB629  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:12) #4 
 ʵ MALAYA STATES BUTTERFLY SULTAN 3ǧ 6PB629  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:12) #4 
 ʵ MALAYA STATES BUTTERFLY SULTAN 3ǧ 7PB629  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:13) #4 
 ʵ MALAYA STATES BUTTERFLY SULTAN 3ǧ 8PB629  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:14) #4 
 ʵ MALAYA STATES BUTTERFLY SULTAN 3ǧ 9PB629  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:14) #4 
 ʵ MALAYA STATES BUTTERFLY SULTAN 3ǧ 10PB629  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:15) #4 
 ʵҵҧ MALACCA KGVI Ѻ1P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:18) #4 
 ʵҵҧ MALAYA SULTAN Ѻ 9P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:19) #4 
 ʵҵҧ JOHORE SULTAN Ѻ11P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:20) #4 
 ʵҵҧ JOHORE SULTAN Ѻ16P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:21) #4 
 ʵҵҧ JOHORE SULTAN Ѻ28P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:21) #4 
 ʵҵҧ JOHORE SULTAN Ѻ39P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:22) #4 
 ʵҵҧ JOHORE SULTAN Ѻ38P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:23) #4 
 ʵҵҧ JOHORE SULTAN Ѻ40P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:23) #4 
 ʵҵҧ PENANG QEII Ѻ5P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:25) #4 
 ʵҵҧ PENANG KGVI Ѻ18P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:26) #4 
 ʵҵҧ MALAYA Ѻ4P630  (LD) (Pod001) Res-met3103 .. 60(15:27)  
 ʵҵҧ MALAYSIA BUTTE Ѻ6P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:28) #4 
 ʵҵҧ PERAK TIGER Ѻ10P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:29) #4 
 ʵҵҧ PERAK SULTAN Ѻ20P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(15:33) #4 
 ʵ BOLIVIA 1950 JESUS 3ǧ 10P702  (LD) Res-met29-03 .. 60(19:06) #4 
 ʵҵҧ JOHORE SULTAN Ѻ36P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:08) #4 
 ʵҵҧ KEDAH SULTAN Ѻ42P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:09) #4 
 ʵҵҧ KEDAH SULTAN Ѻ43P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:09) #4 
 ʵҵҧ SELANGOR Ѻ14P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:11) #4 
 ʵҵҧ SELANGOR Ѻ15P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:11) #4 
 ʵҵҧ SELANGOR Ѻ33P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:12) #4 
 ʵҵҧ SELANGOR BLK2 Ѻ47P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:12) #4 
 ʵҵҧ SELANGOR $1 Ѻ17P630  (LD) Res-met29-03 .. 60(19:13) #4 
 ʵҵҧ SINGAPORE Ѻ8P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:14) #4 
 ʵҵҧ SINGAPORE Ѻ23P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:15) #4 
 ʵҵҧ SINGAPORE Ѻ25P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:15) #4 
 ʵҵҧ SINGAPORE Ѻ31P630  (LD) (Pod001) Res-met3103 .. 60(19:16)  
 ʵҵҧ SS KGVI Ѻ21P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:22) #4 
 ʵҵҧ SS KGVI Ѻ24P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:22) #4 
 ʵҵҧ SS KGVI Ѻ27P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:23) #4 
 ʵҵҧ SS KGVI Ѻ32P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:24) #4 
 ʵҵҧ SS KGVI Ѻ34P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:24) #4 
 ʵҵҧ SS KGVI Ѻ37P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:27) #4 
 ʵҵҧ SS KGV Ѻ44P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:28) #4 
 ʵҵҧ SS KGV Ѻ45P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:29) #4 
 ʵҵҧ SS KGV Ѻ46P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:29) #4 
 ʵҵҧ SS KGV BLK2 Ѻ3P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:30) #4 
 ʵҵҧ SS KGV BLK2 Ѻ7P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:31) #4 
 ʵҵҧ MALAYA TIGER Ѻ13P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:32) #4 
  ʵҵҧ MALAYA TIGER Ѻ12P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:33) #4 
  ʵҵҧ MALAYA TIGER Ѻ26P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:33) #4 
  ʵҵҧ MALAYSIA Ѻ2P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:35) #4 
  ʵҵҧ MALAYA Ѻ41P630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:36) #4 
 ʵҵҧ MALAYA PALM LEAF 2PB630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:45) #4 
 ʵҵҧ MALAYA SULTAN 4PB630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:47) #4 
 ʵҵҧ MALAYA MAP 5PB630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:48) #4 
 ʵҵҧ MALAYA SULTAN 6PB630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:49) #4 
 ʵ MALAYA STATES ORCHID SULTAN 3ǧ 7PB630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:49) #4 
 ʵ MALAYA STATES ORCHID SULTAN 3ǧ 8PB630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:50) #4 
 ʵ MALAYA STATES ORCHID SULTAN 3ǧ 9PB630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:50) #4 
 ʵ MALAYA STATES ORCHID SULTAN 3ǧ 10PB630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:51) #4 
 ʵ MALAYA STATES ORCHID SULTAN 3ǧ 11PB630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:52) #4 
 ʵ MALAYA STATES ORCHID SULTAN 3ǧ 12PB630  (LD) Res-met1-03 .. 60(19:52) #4 
 ʵ MALAYA 1962 PALM LEAFúش 2PB630  (LD) Res-met69-03 .. 60(20:01) #4 
 ʵ CHINA SHANGHAI 1893 POSTAGE DUE 0.5C 10P615  (LD) Res-met69-26 .. 60(20:07) #4 
  ʵ CHINA SHANGHAI 1893 POSTAGE DUE 1C 11P615  (LD) Res-met89-26 .. 60(20:09) #4 
  ʵ CHINA SHANGHAI 1893 COAT OF ARMS 5C 12P615  (LD) Res-met89-26 .. 60(20:12) #4 
 ʵ CHINA SHANGHAI 1893 COAT OF ARMS 2C 13P615  (LD) Res-met89-26 .. 60(20:13) #4 
 ʵ CHINA SHANGHAI 1893 COAT OF ARMS 1C 14P615  (LD) Res-met89-26 .. 60(20:14) #4 
 ҡʵʶԵ GERMANY 2M 25P359  (LD) Res-met49-03 .. 60(21:06) #4 
 ʵ CHINA SHANGHAI 1893 ARMS觴ǧ 13P615  (LD) Res-met299-26 .. 60(21:07) #4 
 ʵ CHINA SHANGHAI 1876 DRAGON 1C 16P615  (LD) Res-met299-26 .. 60(21:13) #4 
 ʵ CHINA SHANGHAI 1893 JUBILEE 1PB615  (LD) Res-met89-26 .. 60(21:16) #4 
 ʵ CHINA SHANGHAI 1893 COAT ARMS 0.5C 2PB615  (LD) Res-met89-26 .. 60(21:17) #4 
 ʵ BURMA FREEDOM FROM HUNGER 13PB1038  (LD) Res-met1-03 .. 60(21:24) #4 
 ҡʵ UK JUDICATURE QV 2SH+10SH 1P1285  (LD) Res-met399-26 .. 60(21:34) #4 
 ҡʵ UK JUDICATURE QV 1SH+2SH 2P1285  (LD) Res-met299-26 .. 60(21:36) #4 
 ҡʵ UK JUDICATURE QV 6P 3P1285  (LD) Res-met199-26 .. 60(21:52) #4 
 ҡʵ UK LAND QV 1SH BLK2 4P1285  (LD) Res-met199-26 .. 60(21:54) #4 
 ҡʵ UK FOREIGN BILL K.EDVII 15SH 5P1285  (LD) Res-met169-26 .. 60(21:55) #4 
 ҡʵ UK FOREIGN BILL QV 10SH 6P1285  (LD) Res-met69-26 .. 60(21:57) #4 
 ҡʵ UK FOREIGN BILL QV 3SH 7P1285  (LD) Res-met39-26 .. 60(21:58) #4 
 ҡʵ UK FOREIGN BILL QV 2SH 8P1285  (LD) Res-met129-26 .. 60(21:59) #4 
 ҡʵ UK FOREIGN BILL QV 3SH 9P1285  (LD) Res-met139-26 .. 60(22:00) #4 
 ҡʵ UK FOREIGN BILL K.EDVII 2SH 10P1285  (LD) Res-met69-26 .. 60(22:01) #4 
 ҡʵ UK FOREIGN BILL QV 6P 11P1285  (LD) Res-met89-26 .. 60(22:02) #4 
 ҡʵ UK FOREIGN BILL QV 2SH 12P1285  (LD) Res-met129-26 .. 60(22:03) #4 
 ҡʵ UK JUDICATURE QV £1 BLK3 31P1285  (LD) Res-met899-26 .. 60(22:08) #4 
 ʵ GB TURKISH EMPIRE 1902 K.EDVII 4PI 36P1197  (LD) Res-met299-06 .. 60(20:25) #4 
 ʵ NEW BRUNSWICK 1860 QV 5C SC#8 14P1197  (LD) Res-met299-06 .. 60(20:26) #4 
 ʵ NEWFOUNDLAND 1919 CARIBOU 10C SC#122 1P1197  (LD) Res-met199-06 .. 60(20:26) #4 
 ʵ .5 Ѵ к 18P936  (LD) Res-met89-06 .. 60(20:27) #4 
 ʵ INDIA 1974 UPU 9P1192  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:27) #4 
 ʵ INDIA 1993 NATIONAL INTEGRATION 12P1192  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:29) #4 
 ʵ INDIA 1974 UPU 11P1192  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:29) #4 
 ʵ INDIA 1993 STATICIAN 8P1192  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:30) #4 
 ʵ INDIA 1974 UPU 6P1192  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:30) #4 
 ʵ JAMAICA 1955 QEII úش 31P590  (LD) Res-met89-06 .. 60(20:33) #4 
 ʵ KOREA 1975 3PB931  (LD) Res-met9-06 .. 60(20:33) #4 
 ҡʵ FRANCE CALEDONIA 20C 7P930  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:33) #4 
 ҡʵ BRAZIL 1947 SEMI POST 7P930  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:34) #4 
 ʵ SWEDEN 1881 OFFICIAL 30O 5P166  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:34) #4 
 ʵ USA 1903 LINCOLN 5C SC#304 29PB1055  (LD) Res-met49-06 .. 60(20:35) #4 
 ʵ ESTONIA 1918 ǧáͧ SC#1 31P933  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:36) #4 
 ʵ SWEDEN 1881 OFFICIAL 20O 10P166  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:36) #4 
 ʵ POLAND 1966 úشʶҹӤѭ 1P39  (LD) Res-met59-06 .. 60(20:37) #4 
 ʵ EAST AFRICA KGV 6C SPECIMEN 24P590  (LD) Res-met299-06 .. 60(20:37) #4 
 ʵ EAST AFRICA KGV 1C SPECIMEN 25P590  (LD) Res-met299-06 .. 60(20:37) #4 
 ʵ CZECH 1918 NEWSPAPER 7ǧ 7P39  (LD) Res-met39-06 .. 60(20:38) #4 
 ʵ CZECH 1929 ST. WENCESLAS 3ǧ 2PB39  (LD) Res-met13-06 .. 60(20:38) #4 
 ʵ BOHEMIA 1943 úشNAZI EAGLE 2P39  (LD) Res-met199-06 .. 60(20:39) #4 
 ʵ CZECH 1919 SPECIAL DELIVERY 2ǧ 5P39  (LD) Res-met9-06 .. 60(20:39) #4 
 ʵ CZECH 1918 POSTAGE DUE 7ǧ 1PB39  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:39) #4 
 ʵ CZECH 1929 ʶҹӤѭúش 3PB39  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:40) #4 
 ʵ INDIA GANDHI 28P933  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:40) #4 
 ʵ INDIA 1993 KHAN ABDUL GHAFFAR 3P1192  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:41) #4 
  ʵ INDIA 1993 60 AIR FORCE 4P1192  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:41) #4 
 ʵ INDIA 1961 HILAMAYAS 30P1192  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:42) #4 
 ʵ INDIA 1993 MUNICIPAL BUILDING 7P1192  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:42) #4 
 ʵ BULGARIA 1943 KING TSA BORIS WWII 5A 28P190  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:42) #4 
 ʵ BULGARIA 1943 KING TSA BORIS WWII 4A 23P190  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:43) #4 
 ʵ BULGARIA 1943 KING TSA BORIS WWII 1A 26P190  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:43) #4 
 ʵ BULGARIA 1943 KING TSA BORIS WWII 7A 22P190  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:44) #4 
 ʵ LUXEMBOURG 1921 1FR RED SC#126 8PB1046  (LD) Res-met9-06 .. 60(20:45) #4 
 ʵ USA .ԡ зѺͧҧ 15P210  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:45) #4 
 ʵ GERMAN NAZI ºʴԡ 2P208  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:46) #4 
 ʵ SPAIN 1907 MADRID EXPO 50C 20P1128  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:46) #4 
 ʵ CUBA 1954 FAMOUS PEOPLEúش 12P1128  (LD) Res-met499-06 .. 60(20:46) #4 
 ҡʵ PORTUGAL KING 40R 11P200  (LD) Res-met69-06 .. 60(20:52) #4 
 ʵNEWFOUNDLAND 1911 KGV 2C SC#105 BLK4 2PB1064  (LD) Res-met159-06 .. 60(20:52) #4 
 ʵ BULGARIA 1943 KING TSA BORIS WWII 2A 27P190  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:53) #4 
 ʵ GERMANY BERLIN 1975 4ǧ 1P322  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:54) #4 
 ʵ츧ҵԻȵҧ BLK9 11359  (LD) Res-met89-06 .. 60(20:54) #4 
 ʵ CHINA 1989 CONFERENCE 8F SC#2232 14PB932  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:54) #4 
 ʵ UK 1882 QV IR OFFICIAL 1P LILAC 5P334  (LD) Res-met69-06 .. 60(20:55) #4 
 ʵ CHINA 1988 ѭASIAN GAME 8F SC#2158 7P932  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:55) #4 
 ʵ CHINA 1987 SOFTBALL 8F SC#2122 9PB932  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:56) #4 
 ROMANIA 1922 Q.MARIE 1L SC#287 13P1079  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:56) #4 
 ʵ BELGIUM CONGO зѺ 38P933  (LD) Res-met29-06 .. 60(20:57) #4 
 ʵѭѡɳȵҧ BLK6 10P359  (LD) Res-met59-06 .. 60(20:57) #4 
 ʵ 1977 շ֡ҪҴ 100ǧ  (LD) Res-met3499-06 .. 60(20:57) #4 
 ʵ MAURITIUS 1863 QV 2C SC#33 2PB23  (LD) Res-met1999-06 .. 60(20:58) #4 
 ҡʵʶԵ GERMANY 5M 18P359  (LD) Res-met59-06 .. 60(20:58) #4 
 ʵ AUSTRIA 1946 SEMI POSTúش 1P327  (LD) Res-met199-06 .. 60(20:59) #4 
 ʵ CENTRAL AFRICA 1976 AIRMAIL 4ǧ 5PB323  (LD) Res-met49-06 .. 60(20:59) #4 
 ʵ GERMANY BERLIN 1973 TRANSPORTATIONú 6P322  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:00) #4 
 ʵ CAYMAN IS 1953 QEII SC#135-39 6P337  (LD) Res-met129-06 .. 60(21:00) #4 
 ʵ TURKEY 1919 Ѻ PYRAMID OF EGYP 37P933  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:00) #4 
 ʵ EGYPT SPHINX 23P933  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:01) #4 
 ʵ FALKLAND IS 1954 QEII SC#1L19-23 1PB337  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:01) #4 
 ʵ PITCAIRN IS 1976 úش 1PB323  (LD) Res-met49-06 .. 60(21:02) #4 
 ʵ RUSSIA UN úش 3P323  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:02) #4 
 ʵ ISRAEL 1989 WORLD EXPO STRIP OF4 1P24  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:02) #4 
 ʵ RUSSIA 1970 LENIN 3P933  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:03) #4 
 ʵ TURKEY 1918 Ѻ SC#548A 29P933  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:03) #4 
 ʵ CAPE OF GOOD HOPE 1864 QV 4P SC#18 20P934  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:04) #4 
 ʵ SALVADOR 1893 .CARLOSúش 8P339  (LD) Res-met199-06 .. 60(21:04) #4 
 ʵ ɳѵ GERMANY NAZI HITLER 5PB243  (LD) Res-met199-06 .. 60(21:05) #4 
 ʵ MAURITIUS 1860 QV 4P SC#26 PB979   (LD) Res-met399-06 .. 60(21:05) #4 
 ʵ UK 1937 KGVI úش 4PB340 Ҥ $15  (LD) Res-met159-06 .. 60(21:05) #4 
 ʵ» 2515 .9 ش5 4ҷ BLK4 1PB243  (LD) Res-met999-06 .. 60(21:06) #4 
 ʵ .5 Ѵʵҧ Ѻҹҹ 9PB1240  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:07) #4 
 ʵ .7 Ѻҹ͹ 23PB1240  (LD) Res-met79-06 .. 60(21:07) #4 
 ʵ .7 Ѻ CHANDABURI 24PB1240  (LD) Res-met79-06 .. 60(21:08) #4 
 ʵ .6 Ѻ NAKONRAJASIMA 14PB1240  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:08) #4 
 ʵ .7 Ѻغ 17PB1240  (LD) Res-met59-06 .. 60(21:09) #4 
 ʵ BAVARIA 1911 SILVER JUBILEE úش 6P249  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:10) #4 
 ʵ BAHAMAS 1901 QV 1P SC#33 19PB1038  (LD) Res-met299-06 .. 60(21:10) #4 
 ʵ SUDAN1901CAMEL POST3PSC#MO726PB1157  (LD) Res-met59-06 .. 60(21:10) #4 
 ҡʵ INDIA ASOKE PILLAR 9PB1099  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:11) #4 
 ʵ PERSIA 1902 HAND STAMP 3C SC#237 6P969  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:11) #4 
 ʵ USA .ԡ зѺͧҧ 27P210  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:12) #4 
 ʵ SUDAN 1903CAMEL POST1PSC#2338PB1157  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:12) #4 
 ʵ SUDAN 1908CAMEL POST5PSC#26ǧ51PB1157  (LD) Res-met69-06 .. 60(21:12) #4 
 ʵ SUDAN 1922CAMEL POST5MSC#5319PB1157  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:13) #4 
 ʵ BAHAMAS 1991 ԹԪշ 1.5$ SC#729 4P1136  (LD) Res-met159-06 .. 60(21:14) #4 
 ҡʵ ITALY 1945 MARCA 4L 26P973  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:14) #4 
 ʵ SWEDEN 1882 OFFICIAL20O SC#O19ǧ10P1002  (LD) Res-met69-06 .. 60(21:14) #4 
 ʵ SWEDEN 1882 OFFICIAL20O SC#O19ǧ 8P1002  (LD) Res-met69-06 .. 60(21:15) #4 
 ʵ SWEDEN 1881 OFFICIAL30O SC#O22ǧ11P1002  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:15) #4 
 ʵ SWEDEN 1891 OFFICIAL20O SC#O20ǧ 6P1002  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:16) #4 
 ʵ BAVARIA 1919 LUITPOLD 3 ǧ 12P249  (LD) Res-met159-06 .. 60(21:16) #4 
 ʵ ITALY POLAND 1945 MADONNA 6PB1000  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:17) #4 
 ʵ NEWFOUNDLAND 1894 QV 6C SC#36 37P604  (LD) Res-met499-06 .. 60(21:17) #4 
 ʵ BAHAMAS 1989 ԹԪշ 1.5$ SC#667 12P1136  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:18) #4 
 ʵ BAHAMAS 1990 ԹԪշ 1.5$ SC#692 14P1136  (LD) Res-met159-06 .. 60(21:18) #4 
 ҡʵ ITALY 1945 MARCA 2L 25P973  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:19) #4 
 ҡʵ ITALY 1945 MARCA 1L 24P973  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:19) #4 
 ҡʵ ITALY 1945 MARCA 10L 27P973  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:19) #4 
 ʵ SWEDEN 1891 NUMERALúش 22PB367  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:20) #4 
 ʵ SWEDEN 1903 OFFICIAL 10O ǧ 6PB367  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:21) #4 
 ҡʵ BRAZIL 1889 300R 5P359  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:21) #4 
 ҡʵ CANADA CUSTOM DUTY 2C 9P359  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:21) #4 
 ҡʵ GERMANY BADEN 10M 11P359  (LD) Res-met59-06 .. 60(21:22) #4 
 ʵ츧ҵԻȵҧ BLK8 9P359  (LD) Res-met79-06 .. 60(21:22) #4 
 ʵ SWITZERLAND 1882 HELVETIA 1FR SC#87 12P360  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:23) #4 
 ʵ RUSSIA 1952 MEDAL BLK4 3P327  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:23) #4 
 ҡʵ JAPAN зѺ 41P359  (LD) Res-met59-06 .. 60(21:24) #4 
 ʵ UN 1980 ҵԻȵҧ 1PB361  (LD) Res-met79-06 .. 60(21:24) #4 
 ʵ FRANCE CAMEROUN OX 3ǧ 6PB372  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:25) #4 
 ʵ FRANCE TOGO NATIVE MOMEN 3ǧ 2PB372  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:25) #4 
 ʵ BAHAMAS 1968 COIL SC#384 5PB183  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:25) #4 
 ʵ FRANCE SENEGAL BRIDGE 4ǧ 2P3723  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:26) #4 
 ʵ SUDAN 1903CAMEL POST1PSC#23 2PB1157  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:26) #4 
 ʵ SUDAN 1903CAMEL POST5MC#2216PB1157  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:27) #4 
 ʵ SUDAN 1903CAMEL POST1PSC#2314PB1157  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:27) #4 
 ʵ SUDAN 1903CAMEL POST5MSC#22 3PB1157  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:28) #4 
 ʵ PERSIA 1902 HAND STAMP 1C SC#235 8P969  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:28) #4 
 ʵ PERSIA 1902 HAND STAMP 2K SC#254 10P969  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:29) #4 
 ʵ PERSIA 1902 HAND STAMP 1K SC#253 7P969  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:29) #4 
 ʵ PERSIA 1902 HAND STAMP 1C SC#247 9P969  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:29) #4 
 ʵ BAHAMAS 1992 ԹԪշ 1.5$ SC#753 3PB1136  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:30) #4 
 ʵ BAHAMAS 1988 ԹԪշ 1.5$ SC#644 13P1136  (LD) Res-met199-06 .. 60(21:31) #4 
 ʵ JERSEY 1980 POTATO HARVEST úش 2P1132  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:31) #4 
 ʵ BELIZE 1984 ROYAL FAMILYúش 1P1132  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:31) #4 
 ҡʵ CANADA CUSTOM DOUANE 2C 10P359  (LD) Res-met49-06 .. 60(21:33) #4 
 ʵ SWITZERLAND 1914 WILLIAM TELLúش 10P360  (LD) Res-met159-06 .. 60(21:33) #4 
  ҡʵͧع GERMANY 1921 50PF 18P359  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:34) #4 
 ҡʵʶԵ GERMANY 90PF 28P359  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:34) #4 
 ҡʵ ITALY 1945 MARCA 200L 31P973  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:35) #4 
 ʵ AUSTRALIA 1949 UPU 3.5P 24P972  (LD) Res-met9-06 .. 60(21:35) #4 
 ʵ SOLOMON IS 1908 WAR CANOE 0.5P 28P972  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:35) #4 
 ʵ SOLOMON IS 1908 WAR CANOE 1P 29P972  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:36) #4 
 ʵ USA .ԡ зѺͧҧ 53P210  (LD) Res-met9-06 .. 60(21:36) #4 
 ʵ SALVADOR 1894 COLUMBUS 3ǧ 1P10012  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:36) #4 
 ʵ SWEDEN 1891 OFFICIAL 2O SC#O12ǧ14P1002  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:37) #4 
 ʵ NOVA SCOTIA 1860 QV 12.5C 25P604 ǧTOP  (LD) Res-met499-06 .. 60(21:38) #4 
 ʵ ITALY 1923 K.VICTOR BLK4 SC#147 4P973  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:38) #4 
  ʵ SWITZERLAND 1882 HELVETIA 20C SC#82 32P963  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:38) #4 
 ʵ VICTORIA QV зѺ§ 2P184  (LD) Res-met199-06 .. 60(21:39) #4 
 ʵ COSTA RICA 1944 Ѻ 3ǧ 2P973  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:39) #4 
 ҡʵʶԵ GERMANY 80PF 27P359  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:40) #4 
 ʵ PERU 1874 SUN 1S SC#29 ǧ TOP 23P1030   (LD) Res-met49-06 .. 60(21:40) #4 
 ʵ SWEDEN 1895 OFFICIAL10O SC#017ǧ 3P1002  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:41) #4 
 ʵ SWEDEN 1895 OFFICIAL10O SC#017ǧ 4P1002  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:41) #4 
 ʵ LEEWARD IS 1890 QV 1P SC#2Ѻ 39PB1155  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:41) #4 
 ʵ SWEDEN 1884 OFFICIAL 5O SC#015ǧ 1P1002  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:42) #4 
 ʵ SWEDEN 1884 OFFICIAL 5O SC#015ǧ 2P1002  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:42) #4 
 ʵ USA .ԡ зѺͧҧ 49P210  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:42) #4 
 ʵ AUSTRALIA 蹻ҡ 9P 29P972  (LD) Res-met9-06 .. 60(21:43) #4 
 ʵ SINGAPORE 1963 BIRD 50C SC#66 23P972  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:43) #4 
 ʵ UN 1980 ҵԻȵҧ 25ҵ 3PB361  (LD) Res-met249-06 .. 60(21:44) #4 
 ҡʵʶԵ GERMANY 20PF 24P359  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:44) #4 
 ҡʵ츹Ҥ GERMANY 1871 6GR 16P359  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:45) #4 
 ҡʵʶԵ GERMANY 70PF 29P359  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:45) #4 
  ʵ UK 1880 QV 1P LILAC BLK2 8P361  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:45) #4 
 ʵ USA BOYS TOWN CHRISTMAS SEAL BLK4 12P361  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:46) #4 
 ҡʵ CANADA QUEBEC 5C HANDSTAMP 3P359  (LD) Res-met59-06 .. 60(21:46) #4 
 ʵ ITALY 1879 K.HUMBERT1 10C SC#46 9P973  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:47) #4 
 ҡʵ INDIA HOLKAR 1A 11PB1099  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:47) #4 
 ʵ SWITZERLAND 1937 SEMI POST úش 35P963  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:47) #4 
 ʵ UK 1906 TURKISH K.EDVII SC#14 16P973  (LD) Res-met69-06 .. 60(21:48) #4 
 ʵ BARBADOS 1930 KGV 1P ǧ 19PB1000  (LD) Res-met9-06 .. 60(21:48) #4 
 ҡʵʶԵ GERMANY 100PF 26P359  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:49) #4 
 ҡʵ FRANCE CERES 75C 43P359  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:49) #4 
 ʵ BARBADOS 1904 KGV 1P ǧ 20PB1000  (LD) Res-met9-06 .. 60(21:50) #4 
 ҡʵ ITALY 1945 MARCA 20L 28P973  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:50) #4 
 ʵ SWEDEN 1881 OFFICIAL 1K SC#O25ǧ16P1002  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:51) #4 
 ʵ SWEDEN 1882 OFFICIAL4O SC#O14Aǧ15P1002  (LD) Res-met69-06 .. 60(21:51) #4 
 ʵ SWEDEN 1891 OFFICIAL 2O SC#O12ǧ13P1002  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:51) #4 
 ʵ PERSIA 1902 HAND STAMP 10K SC#256 11P969  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:52) #4 
 ʵ SWEDEN 1891 OFFICIAL20O SC#O20ǧ 7P1002  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:53) #4 
 ʵ SWEDEN 1895 OFFICIAL10O SC#017ǧ 5P1002  (LD) Res-met39-06 .. 60(21:53) #4 
 ʵ SWEDEN 1882 OFFICIAL20O SC#O19ǧ 9P1002  (LD) Res-met69-06 .. 60(21:53) #4 
 ʵ UK 1885 TURKISH EMPIRE QV SC#2 5P969  (LD) Res-met199-06 .. 60(21:54) #4 
 ҡʵ FRANCE CERES 15C 42P359  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:55) #4 
 ҡʵ ITALY 1945 MARCA 50L 29P973  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:55) #4 
 ʵ ST.VINCENT 1981 SPECIMEN WEDDING11PB1134  (LD) Res-met299-06 .. 60(21:56) #4 
 ʵ ITALY 1967 50 AIRMAIL 3PB1000  (LD) Res-met9-06 .. 60(21:56) #4 
 ʵ NEW SOUTH WALES 1867 QV 10P SC#51 19P969  (LD) Res-met159-06 .. 60(21:56) #4 
 ʵ BELIZE QEII ROYAL WEDDING 8PB1136  (LD) Res-met89-06 .. 60(21:57) #4 
 ʵ JERSEY 1979 WILDLIFE 4ǧ 6P1132  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:57) #4 
 ʵ JERSEY 1981 EUROPA LEGEND úش 7P1132  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:58) #4 
 ʵ ITALY 1961 STAMP DAY 4PB1000  (LD) Res-met9-06 .. 60(21:58) #4 
 ʵ JERSEY 1979 PAINTING úش 1PB1136  (LD) Res-met29-06 .. 60(21:58) #4 
 ʵ ITALY HITLER&MUSSOLINI ǧ 15PB1000  (LD) Res-met9-06 .. 60(21:59) #4 
 ʵ ITALY 1958 EXPOSITION BRUSSELS 5PB1000  (LD) Res-met9-06 .. 60(21:59) #4 
 ʵ SPAIN 1967-71 COSTUME LIM 4P848  (LD) Res-met49-07 .. 60(05:13) #4 
 ʵ SPAIN 1967-71 COSTUME V-Z 3PB848  (LD) Res-met49-07 .. 60(05:13) #4 
 ʵ SPAIN 1967-71 COSTUME N-P 1PB848  (LD) Res-met49-07 .. 60(05:13) #4 
 ʵ SPAIN 1967-71 COSTUME S 2PB848  (LD) Res-met49-07 .. 60(05:14) #4 
 ʵ SPAIN 1967-71 COSTUME H-L 3P848  (LD) Res-met49-07 .. 60(05:14) #4 
 ʵ SPAIN 1967-71 COSTUME B-H 2P848  (LD) Res-met129-07 .. 60(05:14) #4 
 ʵ SPAIN 1967-71 COSTUME A-F 1P848  (LD) Res-met129-07 .. 60(05:15) #4 
  ʵ ST.LUCIA 1936 KGV 9 ǧ 6PB1205 Ҥ $36  (LD) Res-met299-07 .. 60(05:15) #4 
 ʵ AFGHANISTAN 1963 SPORTS 8ǧԴͺ 1P34  (LD) Res-met69-07 .. 60(05:51) #4 
 ʵ SAMOA 1926 KGV 2SH SC#154 49PB1285  (LD) Res-met159-07 .. 60(10:33) #4 
 ʵ QUEENSLAND 1868 QV 2P SC#40 30PB1285  (LD) Res-met89-07 .. 60(11:00) #4 
 ʵ QUEENSLAND 1879 QV 6P SC#60 29PB1285  (LD) Res-met159-07 .. 60(11:03) #4 
 ʵ QUEENSLAND 1887 QV 2P SC#85 31PB1285  (LD) Res-met69-07 .. 60(11:08) #4 
 ҡʵ UK QV JUDICATURE 2SH 41PB1285  (LD) Res-met199-07 .. 60(11:10) #4 
 ҡʵ UK K.EDVII FOREIGN BILL £1 42PB128  (LD) Res-met199-07 .. 60(11:15) #4 
 ʵ QUEENSLAND 1892 QV 4P SC#94 33PB1285  (LD) Res-met89-07 .. 60(11:22) #4 
 ʵ QUEENSLAND 1879 QV 1P SC#57 37PB1285  (LD) Res-met299-07 .. 60(11:28) #4 
 ʵ QUEENSLAND 1876 QV 6P SC#48A 40PB1285  (LD) Res-met299-07 .. 60(11:31) #4 
 ʵ QUEENSLAND 1881 QV 1SH SC#61 35PB1285  (LD) Res-met299-07 .. 60(11:34) #4 
 ʵ QUEENSLAND 1895 QV 1SH SC#100 36PB1285  (LD) Res-met129-07 .. 60(11:39) #4 
 ҡʵ UK QV 2SH,3SH د1PB1285  (LD) Res-met399-07 .. 60(12:04) #4 
 ҡʵ UK QV 2SH,1SH6P د2PB1285  (LD) Res-met499-07 .. 60(12:05) #4 
 ҡʵ UK K.EDVII FOREIGN BILL 10S 3PB128  (LD) Res-met29-07 .. 60(12:06) #4 
 ʵ GAMBIA 1966 BIRD 6ǧ 1P1257  (LD) Res-met89-07 .. 60(12:33) #4 
 [NEW]ʵ TONGA 1924 QUEEN SALOTE 2P SC#56 2P1134  (LD) Res-met59-07 .. 60(19:21) #4 
 [NEW]ʵ TONGA 1934 QUEEN SALOTE 2.5P SC#58 3P1134  (LD) Res-met69-07 .. 60(19:21) #4 
 [NEW]ʵ TONGA 1935 QUEEN SALOTE 1.5P SC#54 1P1134  (LD) Res-met39-07 .. 60(19:21) #4 
 [NEW]ʵ SUDAN 1897 SPHINX 2M SC#2 25P1134  (LD) Res-met69-07 .. 60(19:22) #4 
 [NEW]ʵ TONGA 1897 OVAVA TREE 1P SC#18 7P1134  (LD) Res-met29-07 .. 60(19:22) #4 
 [NEW]ʵ SIERRA LEONE 1932 KGV RICE FIELD 20P1134  (LD) Res-met159-07 .. 60(19:23) #4 
 [NEW]ʵ SOUTH AFRICA 1937 KGVI CORONATIONú 6P1134  (LD) Res-met199-07 .. 60(19:23) #4 
 [NEW]ʵ SPAIN 1959 VELAZQUEZ PAINTINGúش 6P1142  (LD) Res-met89-07 .. 60(19:24) #4 
 [NEW]ʵ TASMANIA 1899 MARION LAKE 0.5P 3PB1143  (LD) Res-met89-07 .. 60(19:46) #4 
 [NEW]ʵɳҡ CHILE 1934-39 14 ǧ 6P1143  (LD) Res-met89-07 .. 60(19:47) #4 
 [NEW]ʵ TASMANIA 1899 HOBART VIEW 2P 4PB1143  (LD) Res-met59-07 .. 60(19:47) #4 
 [NEW]ʵ COLOMBIA 纡 13P1145  (LD) Res-met13-07 .. 60(20:51) #4 
 [NEW]ʵ USA WASHINGTON 2C 2PB1144  (LD) Res-met39-07 .. 60(20:51) #4 
 [NEW]ҡʵ ITALY 1871 KING VICTOR 50C 23P1246  (LD) Res-met89-07 .. 60(21:09) #4 
 [NEW]ҡʵ TRANSVAAL QV 1SH 24P1246  (LD) Res-met199-07 .. 60(21:13) #4 
 [NEW]PROOF ʵ SERBIA 1911 K.PETER I BLK2 14P1246  (LD) Res-met1-07 .. 60(21:20) #4 
 [NEW]PROOF ʵ SERBIA 1911 K.PETER I BLK2 17P1246  (LD) Res-met1-07 .. 60(21:21) #4 

[ ԴԹ ] [ ԴСɳ ]
[ ŧ¹ ] [ ټšû ] [ ¹ʼҹ ] [ ʼҹ ] [ feedback ] [ Ǩͺ¡û ] [ ͹㹡ԡ ]