--- โฆษณาตำแหน่งนี้ (หมุนวนไม่เกิน 10 อัน) เพียง 5,000/เดือน กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ---
หน้าแรกมุมสมาชิกแนะนำถาม-ตอบกระดานสนทนา
สินค้าที่คุณ Kim1955 ปิดประกาศในขณะนี้ (Kim1955's Current Auctions)
หัวข้อสินค้า ราคา ครั้ง ปิดประมูล
 เหรียญทองแดงรัชกาลที่ 5 สิ้ก ๒ อันเฟื้อง   (LI) Res-met2990-24 พ.ย. 60(08:48) #4 
 งานทำมือ Thailand best hand crafted pewter   (LA) Res-met190-28 พ.ย. 60(06:48) #3 
 งานทำมือรูปกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนที่ขั้วโลกเหนือ  (LA) Res-met190-28 พ.ย. 60(07:06) #3 
 ถ้วยเก่าทำจากดีบุก 97% งาน hand made ของไทย  (LA) Res-met540-28 พ.ย. 60(08:22) #3 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(11:20) #3 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(11:23) #3 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(11:25) #3 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(11:32) #3 
 เงินดีบุกโบราณของรัฐกลันตันมาเลเซีย  (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(11:35) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย  (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(11:47) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(11:50) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย  (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(11:52) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(11:56) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(11:58) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(12:01) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(12:03) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(12:05) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met190-28 พ.ย. 60(12:13) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(12:16) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(12:22) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(12:26) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(13:00) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(13:02) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(13:05) #3 
 เหรียญดีบุก จปร สมัยรัชกาลที่ 5   (LI) Res-met180-28 พ.ย. 60(13:14) #3 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(08:24) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(08:39) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(08:42) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(08:44) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(08:47) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(08:58) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:04) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:06) #4 
 [END]ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:11) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:14) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:18) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:23) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:27) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:30) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:35) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:38) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:41) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:43) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:47) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:50) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:55) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(09:57) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(10:04) #4 
 [END]เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย(เบี้ยวา)  (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(10:13) #4 
 [END]ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(10:18) #4 
 [END]ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LA) Res-met180-22 พ.ย. 60(10:23) #4 
 [END]ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LA) Res-met180-22 พ.ย. 60(10:25) #4 
 [END]เหรียญสัมฤทธิ์โบราณของอาณาจักรขอม(เขมร)  (LI) Res-met180-22 พ.ย. 60(10:28) #4 
 ม้าแกะสลักจากไม้ เก่ามากสวยงาม   (LA) Res-met970-23 พ.ย. 60(13:17) #4 
 ช้างชูงวงของเก่าแกะสลักจากไม้สักสัญญลักษณ์ความโชคด  (LA) Res-met140-24 พ.ย. 60(11:35) #4 
 [END]กระดึงสัมฤทธิ์คล้องคอม้าศึก ของเก่าสภาพใช้งานได้  (LA) Res-met740-22 พ.ย. 60(10:10) #4 
 กระต่าย กบ ช้าง รวม 6 ตัว แกะสลักจากเขาควาย   (LA) Res-met120-24 พ.ย. 60(06:18) #4 
 เหรียญอินโดจีนฝรั่งเศส 10 Cent สวยงามมาก รูปอัศวิน  (LI) Res-met90-24 พ.ย. 60(07:20) #4 
 [END]ปากกาหมึกซึมด้ามทองของเก่า SHEAFFER'S Made in USA   (LA) Res-met540-22 พ.ย. 60(08:58) #4 
 กำไลมือทำด้วยทองแดงของเก่ารูปสัตว์ 12 นักษัตร  (LA) Res-met120-26 พ.ย. 60(07:53) #4 
 แหวนรูปหัวม้ายูนิคอร์นสวยงามมาก   (LA) Res-met140-27 พ.ย. 60(08:55) #4 
 ปากกาหมึกซึมปลอกทองของเก่า SHEAFFER'S Made in USA   (LA) Res-met540-27 พ.ย. 60(10:10) #4 
 ครุฑของเก่าทำด้วยทองเหลืองสวยมากมีไว้เสริมบารมี  (LA) Res-met240-28 พ.ย. 60(09:39) #3 
 [END]กำไลมือของเก่ารูปสัตว์ 12 นักษัตร สวยมาก   (LA) Res-met120-22 พ.ย. 60(08:55) #4 
 กำไลมือทำด้วยทองแดงของเก่าลายดอกไม้เครือเถาสวยงาม  (LA) Res-met140-23 พ.ย. 60(08:58) #4 
 ปากกาหมึกแห้ง PARKER Made in U.K. ด้ามสีโครเมี่ยม   (LA) Res-met70-25 พ.ย. 60(08:43) #4 
 เหรียญเงิน USA ปี 1939 Half Dollar Walking Liberty  (LA) Res-met690-27 พ.ย. 60(08:10) #4 
 เงินจีนโบราณง้วนป้อมีอักษรจีน ฮก แปลว่า โชคลาภ  (LA) Res-met240-25 พ.ย. 60(06:10) #4 
 สร้อยคอรูปบูมเมอแรงของที่ระลึกจากออสเตรเลีย  (JJ) Res-met90-25 พ.ย. 60(08:22) #4 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LI) Res-met180-23 พ.ย. 60(11:14) #4 
 [END]ที่เปิดซองจดหมาย kangaroo Australia สวยงามมาก   (LA) Res-met190-22 พ.ย. 60(09:50) #4 
 เต่าของเก่าแกะสลักจากหินธรรมชาติสีเขียวสวยงามมาก   (LA) Res-met390-24 พ.ย. 60(08:49) #4 
 เข็มกลัดติดเสื้อสุภาพสตรีของเก่า VB STERLING   (LA) Res-met1190-24 พ.ย. 60(09:05) #4 
 เข็มกลัดติดเสื้อสุภาพสตรีของเก่า VB STERLING   (LA) Res-met1190-24 พ.ย. 60(09:08) #4 
 จี้ห้อยคอ PLEASE RETURN TO TIFFANY&CO. NEWYORK 925  (LA) Res-met1990-25 พ.ย. 60(09:24) #4 
 ดุมเสื้อนอกเสื้อสูททำจากกระเบื้องดินเผาเซรามิก  (LA) Res-met1190-25 พ.ย. 60(09:38) #4 

[ เปิดประมูลสินค้า ] [ ปิดประกาศโฆษณา ]
[ ลงทะเบียน ] [ ดูผลการประมูล ] [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ] [ ลืมรหัสผ่าน ] [ ดู feedback ] [ ตรวจสอบรายการประมูล ] [ เงื่อนไขในการให้บริการ ]