--- โฆษณาตำแหน่งนี้ (หมุนวนไม่เกิน 10 อัน) เพียง 5,000/เดือน กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ---
หน้าแรกมุมสมาชิกแนะนำถาม-ตอบกระดานสนทนา
สินค้าที่คุณ Kim1955 ปิดประกาศในขณะนี้ (Kim1955's Current Auctions)
หัวข้อสินค้า ราคา ครั้ง ปิดประมูล
 เหรียญทองแดงรัชกาลที่ 5 สิ้ก ๒ อันเฟื้อง   (LI) Res-met1950-23 ก.พ. 61(08:48) #4 
 เงินดีบุกโบราณของรัฐกลันตันมาเลเซีย  (LI) Res-met180-27 ก.พ. 61(11:35) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย  (LI) Res-met180-27 ก.พ. 61(11:47) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-27 ก.พ. 61(11:50) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย  (LI) Res-met180-27 ก.พ. 61(11:52) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-27 ก.พ. 61(11:56) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-27 ก.พ. 61(11:58) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-27 ก.พ. 61(12:01) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-27 ก.พ. 61(12:05) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met190-27 ก.พ. 61(12:13) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-27 ก.พ. 61(12:16) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-27 ก.พ. 61(12:22) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-27 ก.พ. 61(12:26) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-27 ก.พ. 61(13:00) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-27 ก.พ. 61(13:02) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-27 ก.พ. 61(13:05) #4 
 เหรียญดีบุก จปร สมัยรัชกาลที่ 5   (LI) Res-met180-27 ก.พ. 61(13:14) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(08:24) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(08:39) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(08:42) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(08:44) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(08:47) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(08:58) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:04) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:06) #3 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:11) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:14) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:18) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:23) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:27) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:30) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:35) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:38) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:41) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:43) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:47) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:50) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:55) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(09:57) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(10:04) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย(เบี้ยวา)  (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(10:13) #3 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(10:18) #3 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LA) Res-met180-28 ก.พ. 61(10:23) #3 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LA) Res-met180-28 ก.พ. 61(10:25) #3 
 เหรียญสัมฤทธิ์โบราณของอาณาจักรขอม(เขมร)  (LI) Res-met180-28 ก.พ. 61(10:28) #3 
 [END]ม้าแกะสลักจากไม้ เก่ามากสวยงาม   (LA) Res-met970-22 ก.พ. 61(13:17) #4 
 เหรียญอินโดจีนฝรั่งเศส 10 Cent สวยงามมาก รูปอัศวิน  (LI) Res-met90-23 ก.พ. 61(07:20) #4 
 ปากกาหมึกซึมด้ามทองของเก่า SHEAFFER'S Made in USA   (LA) Res-met440-28 ก.พ. 61(08:58) #3 
 ปากกาหมึกซึมปลอกทองของเก่า SHEAFFER'S Made in USA   (LA) Res-met440-26 ก.พ. 61(10:10) #4 
 [END]ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LI) Res-met180-22 ก.พ. 61(11:14) #4 
 ดุมเสื้อนอกเสื้อสูททำจากกระเบื้องดินเผาเซรามิก  (LA) Res-met640-24 ก.พ. 61(09:38) #4 
 [END]เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-22 ก.พ. 61(08:55) #4 
 [END]เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-22 ก.พ. 61(08:57) #4 
 [END]เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-22 ก.พ. 61(08:59) #4 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-25 ก.พ. 61(10:11) #4 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา  (LI) Res-met180-25 ก.พ. 61(10:13) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ก.พ. 61(10:16) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ก.พ. 61(10:18) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-26 ก.พ. 61(10:08) #4 
 เงินพดด้วงรัชกาลที่ 4 เม็ดบาท น้ำหนัก 15.1 กรัม   (LI) Res-met2150-24 ก.พ. 61(11:19) #4 
 เหรียญโบราณเนื้อเงินสมัยฟูนัน สวยงามมาก  (LI) Res-met1550-26 ก.พ. 61(04:27) #4 
 เหรียญประเทศอาหรับรูปต้นอินทผาลัมสวยงามมาก  (LI) Res-met110-26 ก.พ. 61(04:41) #4 
 เหรียญประเทศยุโรปไม่ทราบประเทศใด ราคา 1 เพนนี  (LI) Res-met110-26 ก.พ. 61(04:46) #4 
 เหรียญทองแดงและดีบุกรัชกาลที่ 4 + 5 รวม 3 เหรียญ  (LI) Res-met290-24 ก.พ. 61(10:20) #4 
 [END]เงินพดด้วงสมัยอยุธยาเม็ดบาท น้ำหนัก 14.9 กรัม   (LI) Res-met2150-22 ก.พ. 61(08:33) #4 
 เข็มกลัดสุภาพสตรีรูปนกแก้วคู่รักสวยงามมาก   (JG) Res-met160-23 ก.พ. 61(05:51) #4 
 ลูกชั่งทองเหลืองของเก่าจำนวน 5 ลูก   (LA) Res-met390-24 ก.พ. 61(05:27) #4 
 ลูกชั่งขนาด 1 กิโลกรัม ได้ตราครุฑมาตรฐานจากกองชั่ง  (LA) Res-met140-24 ก.พ. 61(05:31) #4 
 ตะเกียงกำยานเก่าทำด้วยทองเหลือง สวยงามมาก  (LA) Res-met340-24 ก.พ. 61(09:42) #4 
 ช้อนกาแฟ/ของหวานทำด้วยเงิน 1 ชุด มี 6 คัน ของเก่า  (LA) Res-met2990-24 ก.พ. 61(09:52) #4 
 ลูกเป้งสัมฤทธิ์(opium weight) ตัวชั่งฝิ่นจากพม่า  (LA) Res-met4990-25 ก.พ. 61(08:22) #4 
 ลูกเป้งสัมฤทธิ์(opium weight) ตัวชั่งฝิ่นจากพม่า  (LA) Res-met7990-25 ก.พ. 61(10:39) #4 
 เหรียญทองแดงที่ระลึกสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย   (LI) Res-met240-26 ก.พ. 61(05:52) #4 
 นกเงือกของเก่าแกะสลักจากไม้สวยงามแปลกตา 1 ในโลก  (LA) Res-met490-27 ก.พ. 61(09:01) #4 
 เงินพดด้วงรัชกาลที่ 3 ขนาดสองบาทประทับตรามหาปราสาท  (LA) Res-met4450-23 ก.พ. 61(08:33) #4 
 เหรียญที่ระลึกการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก  (LI) Res-met190-26 ก.พ. 61(10:15) #4 
 พระกริ่งก้น จปร วัดบวรนิเวศน์ สวยงามมาก   (LH) Res-met540-26 ก.พ. 61(10:26) #4 
 หยก 12 ราศี ทำจากหยกพม่า มีไว้ช่วยเสริมฮวงจุ๊ย  (LA) Res-met890-28 ก.พ. 61(09:55) #3 
 ลูกเป้งสิงห์สัมฤทธิ์ (opium weight) ตัวชั่งฝิ่น  (LA) Res-met890-26 ก.พ. 61(09:20) #4 
 ลูกเป้งช้างสัมฤทธิ์ (opium weight) ตัวชั่งฝิ่น  (LA) Res-met890-26 ก.พ. 61(09:23) #4 

[ เปิดประมูลสินค้า ] [ ปิดประกาศโฆษณา ]
[ ลงทะเบียน ] [ ดูผลการประมูล ] [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ] [ ลืมรหัสผ่าน ] [ ดู feedback ] [ ตรวจสอบรายการประมูล ] [ เงื่อนไขในการให้บริการ ]