--- โฆษณาตำแหน่งนี้ (หมุนวนไม่เกิน 10 อัน) เพียง 5,000/เดือน กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ---
หน้าแรกมุมสมาชิกแนะนำถาม-ตอบกระดานสนทนา
ศ. 23 ก.พ 2561 17:32:03 Category: (Electric Machine)

เครื่องฟอกอากาศ Smart Air No : 12276136 
  ราคาปัจจุบัน ไม่มีผู้เสนอราคา (ไม่มีราคาขั้นต่ำ)
ราคาเริ่มต้น : 690 บาท
  เวลาที่เหลือ การประมูลยุติแล้ว
จำนวนการเสนอราคา : 0 (ประวัติการเสนอราคา)
  เริ่มประมูล ส. 10 มิ.ย 2560 22:54:12
ที่อยู่ของผู้ขาย : BKK 10210
  ปิดประมูล พ. 12 ก.ค 2560 22:54:12 
  ผู้ขายสินค้า Makawishman (459) 300-up
(กดดูคำติชม)   (สินค้าทั้งหมดของผู้ขาย)
ชื่อในบัตร ปชช : อนุช.. อน..(กทม)
ลงทะเบียนเมื่อ : จ. 14 มี.ค 2548 14:27:47
การชำระเงิน : ดูในรายละเอียดสินค้า
  ผู้เสนอราคาสูงสุด กดที่นี่เพื่อติดต่อผู้ขาย
 

รายละเอียดสินค้า

   เก็บลงบันทึกส่วนตัว      ส่งให้เพื่อน       Share

สินค้าที่ประกาศขาย เป็นของสมาชิกนำมาปิดประกาศ ทางเว็บประมูลดอทคอมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หากพบเห็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฏหมาย รบกวนแจ้งทางเว็บ กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

[ ร่วมรณรงค์ซื้อสินค้าจากผู้ขายที่มีรูปสินค้า และชื่อ Login บนกระดาษวางคู่สินค้า หากไม่มีผู้ขายอาจไม่มีสินค้าในรูป ]โปรดระวัง ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาด ถ้าผู้ขายต้องการให้โอนเงินให้ก่อน (ถึงแม้จะส่งสำเนาบัตรให้ทางเว็บ ) ควรโอนเงินผ่านเว็บมาสเตอร์ (รับเฉพาะสินค้าถูกกฏหมายนะครับ กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด) โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาแพงกว่า 500 บาท ! เสียดาย ดีกว่าเสียเงินครับ
ถ้าผู้ขายไม่ยอมโอนเงินผ่านเว็บ และเขียนคำติให้สามารถแจ้งให้ลบออกให้ได้ครับ
* ในกรณีที่ต้องการโอนเงินให้ก่อน ควรขอเบอร์โทรศัพท์บ้านของผู้ขาย และโทรเช็ค (เพราะถ้ามีปัญหาสามารถติดตามได้ดีกว่ามือถือ)


เครื่องฟอกอากาศ Smart Air
Green Earth
หลักการทํางาน
1. สรางไอออนลบ (negative ions) รอบๆบริเวณหายใจ
2.ไอออนลบ จะจับสิ่งแปลกปลอม เชน เชื้อหวัด ไวรัส แบคทีเรีย ละอองเกสรดอกไม ควันบุหรี่
3.เชื้อโรคจะถูกกําจัดและตกลง

Smart Air Set
ขอมูลวิจัยดานการแพทยกวา 700
บทความ ที่ยืนยันขอดีของไอออนลบ โดยใชเทคโนโลยีการสรางไอออนลบ
เพื่อดักจับเชื้อโรคและฝุนละออง
สะดวกในการใชทุกโอกาส เชน
1ใชหอยคอดวยน้ําหนักเบา
2 ใชแบตเตอรีสะอาด กรีนลิเธียม
ที่ชารจไฟได
3 ใชไฟจากคอมพิวเตอรโดยตรงผาน USB
4 ใชกับไฟบาน จึงสะดวกและใชงาน
ดวยไอออนลบ ชวยใหนอนหลับสนิทและสดชื่นเมื่อตื่น
ชวยปองกันพื้นที่หายใจเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อ
โรคที่แพรมาทางอากาศพื้นที่หายใจที่ปราศจากเชื้อโรค
และฝุนละอองชวยปองกันพื้นที่หายใจใหปราศจากเชื้อโรค เชน
-เชื้อหวัด
-เชื้อไวรัส
-เชื้อแบคทีเรีย
-ฝุนละอองในอากาศ
ปลอดภัยตอสุขภาพโดยมีระดับความปลอดภัย
ตามเกณฑองคการอนามัยโลก (WHO)

รายละเอียด
www.green-grit.com/images/Brochure/Brochure_smart_air.pdf

หมายเหตุ
* สินค้ามือสองสภาพใหม่
* ผู้ประมูลเพิ่งค่าจัดส่ง 50 บาท

 
 
จำนวนการชม : 44 ครั้ง

ลบ,แก้ไขประกาศ      เปลี่ยนเวลาปิดประมูล

 
       ประวัติการเสนอราคา
ส. 10 มิ.ย 2560  22:54:12 (IP : 10.0.0.6-X:171.101.135.4?)    เริ่มต้น: การประมูลนี้ เป็นการประมูลแบบพิเศษ1 เสนอราคาได้เฉพาะสมาชิกติดต่อง่าย 
ยังไม่มีผู้เสนอราคา...  
การประมูลสิ้นสุดแล้ว
คุณสามารถปิดประกาศนี้ อีกครั้งโดยกดที่นี่:
(ส่งต่อให้เพื่อนของคุณ) (สินค้าอื่นๆของผู้ขาย)

[ เปิดประมูลสินค้า ] [ ปิดประกาศโฆษณา ]
[ ลงทะเบียน ] [ ดูผลการประมูล ] [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ] [ ลืมรหัสผ่าน ] [ ดู feedback ] [ ตรวจสอบรายการประมูล ] [ เงื่อนไขในการให้บริการ ]